Tarife - Občani

Vrsta storitve
Strošek - nadomestilo

 

 

Transakcijski-osebni račun

Odprtje računa
brez nadomestila
Vodenje računa (mesečno):
- zaposleni-redni račun, gotovinski račun, HK
1,25 EUR

- upokojenci (redni račun, gotovinski račun, HK) ter člani sindikatov, lastnikov DH ter imetniki kartice ugodnosti ZSSS

0,80 EUR
- upokojenci, imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,56 EUR
- študentje-dijaki in medvedkov račun
brezplačno
- varčevalni račun
brezplačno
Pošiljanje rednega mesečnega izpiska - poštnina
brez nadomestila
Zaprtje računa pred potekom enega leta po odprtju računa
3,00 EUR
Opomba: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi je prvih 12 mesecev vodenje brezplačno, za imetnike kartice ugodnosti ZSSS je vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev, kasneje pa znaša 0,80 EUR, za člane gasilskih društev in člane društev upokojencev, kmete in člane sindikatov, lastnikov DH je vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev, kasneje pa je strošek vodenja za člane gasilskih društev in kmete zmanjšan za 20% (popusti se ne seštevajo). V PE Sežana je za imetnike OR z rednimi prilivi vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev, kasneje pa strošek vodenja za zaposlene znaša 1,00 EUR mesečno, za upokojence pa 0,80 EUR mesečno (velja od  6.12.2014).

 

Prekoračitev sredstev na osebnem računu

Tekoči limit
brez stroškov
Dodatni limit(do 6 mesecev):
- Stroški odobritve
0,9% od zneska limita min. 6,00 EUR max. 30,00 EUR
- Stroški zavarovanja
1,40% oz. po tarifi zavarovalnice 0,83%
Dodatni limit(do 12 mesecev):
- Stroški odobritve
1,20 % od zneska limita min. 6,00 EUR max. 50,00 EUR
- Stroški zavarovanja
2,00% oz. po tarifi zavarovalnice 1,49%

 

Elektronsko bančništvo - DH Plus

Pristopnina
brezplačno
Nadomestilo za digitalno potrdilo:
Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo
(POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, AC-NLB)
brez nadomestila
Komitent naroči digitalno potrdilo za disk
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe na ključku, ki velja 5 let)**
2 x 20,00 EUR
Redna ali predčasna obnova digitalnega potrdila za disk po poteku veljavnosti
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva*
0,40 EUR
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,04 EUR / SMS
Nadomestilo za SMS žeton
brez nadomestila
 
* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS 0,28 EUR; PE Sežana: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi prvih 12 mesecev brezplačno.
** 20 EUR takoj, 20 EUR naslednji mesec

 

 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobi

Pristopnina
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva
0,00 EUR

 

Kartično poslovanje

BA/Maestro kartica osebnega računa

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih
v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto
brez nadomestila
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
1,00 % od zneska min. 1,67 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih
1,00 % od zneska min. 1,67 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
6,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
6,20 EUR
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebna gesla-PIN
5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih in plačil na POS-ih)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,50 EUR

 

MasterCard kartica z odloženim plačilom

Vsaka sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom
12,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)*
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
12,50 EUR
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Uvrstitev kartice na stop listo- v EU in izven EU
12,50 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih in plačil na POS-ih)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR

 

* za člane gasilskih društev in društev upokojencev ter kmete in komitente PE Sežana, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH, prvo leto brez nadomestila, nato 10 EUR, letno

 

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU (razen EUR,SEK,RON) in druge plačilne transakcije (mednarodni plačilni promet) - samo za imetnike TRR v hranilnici

Nakazilo v tujino (odliv)*
Elektronski nalog (opcija SHA) 0,06 % (min 4,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA)
0,08 % (min 5,90 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (opcija OUR)
Vse stroške drugih bank nosi plačnik
Opcija BEN
Vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke
0,10 % (min 9,90 EUR, max 100,00 EUR)
Plačilo iz tujine (priliv)
 
brez nadomestila

 

V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.

 

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

Nakazila s plačilnim nalogom UPN na bančnem okencu

imetniki osebnega računa (redni prilivi plače ali pokojnine)
do 460 EUR
od 0,35 EUR*
nad 460 EUR
0,16% max 2,00 EUR
ostali
do 460 EUR
od 0,61 EUR**
nad 460 EUR
0,16% max. za negotovinska plačila 4,00 EUR
nujna plačila
do 2.250 EUR
3,40
nad 2.250 EUR
0,16%

nakazilo:

- v dobro računov fizičnih oseb, odprtih pri hranilnici

- v dobro računa Delavske hranilnice d.d.

- plačila v humanitarne namene

brezplačno

 

* podružnica Nova Gorica 0,25 EUR, podružnice Sežana, Koper, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec 0,30 EUR  

člani gasilskih društev in društev upokojencev, kmetje ter člani sindikatov, lastnikov DH, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH 0,30 EUR.
** razen za: podružnica Nova Gorica 0,47 EUR, podružnici Novo mesto in Brežice ter Agencija Hrastnik 0,50 EUR,  podružnica Rogaška Slatina 0,60 EUR ter podružnici Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec 0,30 EUR.
V primeru, da stranka uporabi naš UPN obrazec, se strošek poviša za 5 centov.

 

 

Plačila trajnih nalogov in direktnih obremenitev

Avtomatski trajnik
brez nadomestila
Ročni trajnik
0,16 EUR
SEPA direktna obremenitev
0,12 EUR
Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne obremenitve
1,00 EUR

 

 

Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice

Za komitente Delavske hranilnice* (komitenti)
0,35 EUR

 

* komitentom drugih bank provizijo določajo matične banke.

 

 

Čekovno poslovanje

prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti)
12,00 EUR

 

* nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in m-bančništva

- prenosi med računi pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
- SEPA plačila strankam (do 50.000,00 EUR)
0,20 EUR
- Plačila strankam (nad 50.000,00 EUR)
2,00 EUR
- Nujna plačila strankam pri domači banki
2,00 EUR

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku

- za izvršena plačila na računa strank doma in v tujini
1,00 EUR

 

Gotovinsko poslovanje EUR

menjava bankovcev
0,20 % min. 2,00 EUR
menjava kovancev – do vključno 30 EUR
0,20 % min. 2,00 EUR
menjava kovancev – nad 30 EUR
2,00 % min 5,00 EUR

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
22,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznost)
26,00 EUR
Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
25,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznost)
29,00 EUR
 
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice
5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice
8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi)
8,00 EUR
   

Obvestila
25.03.2015 | ARHIV
Dne 3. aprila 2015 (Veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah EU ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. V petek, 3. aprila 2015, bo možno izvajati le interne transakcije med računi, odprtimi v Delavski hranilnici, ne bo pa možno izvajati transakcij med računi pri Delavski hranilnici ter računi, odprtimi pri drugih bankah. Plačilni nalogi, ...
10.03.2015 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. je postavila nov bankomat na Ravnah na Koroškem v upravni stavbi podjetja Metal Ravne d.o.o., na naslovu Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. To je že 39. bankomat hranilnice.
9.03.2015 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. je postavila nov bankomat v prostorih letališča Maribor, Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas. To je že 38. bankomat hranilnice.
E-novice

Poiščite poslovalnico