Tarife - Občani

Vrsta storitve
Strošek - nadomestilo

 

 

Transakcijski-osebni račun

Odprtje računa
brez nadomestila
Vodenje računa (mesečno):
- zaposleni-redni račun, gotovinski račun, HK
1,25 EUR
- imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,75 EUR

- upokojenci (redni račun, gotovinski račun, HK) ter člani sindikatov, lastnikov DH 

0,80 EUR
- upokojenci, imetniki kartice ugodnosti ZSSS
0,56 EUR
- kmetje ter člani gasilskih društev
1 ,00 EUR
- študentje-dijaki in medvedkov račun
brezplačno
- varčevalni račun
brezplačno
Pošiljanje rednega mesečnega izpiska - poštnina
brez nadomestila
Zaprtje računa pred potekom enega leta po odprtju računa
3,00 EUR
Opomba: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi je prvih 12 mesecev vodenje brezplačno, za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi, za člane gasilskih društev in člane društev upokojencev, kmete in člane sindikatov, lastnikov DH je vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev, kasneje pa je strošek vodenja za člane gasilskih društev in kmete zmanjšan za 20% (popusti se ne seštevajo). V PE Sežana je za imetnike OR z rednimi prilivi vodenje računa brezplačno prvih 24 mesecev, kasneje pa strošek vodenja za zaposlene znaša 1,00 EUR mesečno, za upokojence pa 0,80 EUR mesečno (velja od  6.12.2014).

 

Prekoračitev sredstev na osebnem računu

Tekoči limit
brez stroškov
Dodatni limit(do 6 mesecev):
- Stroški odobritve
0,9% od zneska limita min. 6,00 EUR max. 30,00 EUR
- Stroški zavarovanja
1,40% oz. po tarifi zavarovalnice 0,83%
Dodatni limit(do 12 mesecev):
- Stroški odobritve
1,20 % od zneska limita min. 6,00 EUR max. 50,00 EUR
- Stroški zavarovanja
2,00% oz. po tarifi zavarovalnice 1,49%

 

Elektronsko bančništvo - DH Osebni

Pristopnina
brezplačno
Nadomestilo za digitalno potrdilo:
Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo
(POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, AC-NLB)
brez nadomestila
Komitent naroči digitalno potrdilo za disk
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe na ključku, ki velja 5 let)
30,00 EUR
Redna ali predčasna obnova digitalnega potrdila za disk po poteku veljavnosti
(standardno digitalno potrdilo POŠTARCA, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva*
0,40 EUR
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,04 EUR / SMS
Nadomestilo za SMS žeton
brez nadomestila
 
* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi  0,20 EUR; PE Sežana: za zaposlene in upokojence z rednimi prilivi prvih 12 mesecev brezplačno.
 

 

 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

Pristopnina
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - dijaki in študenti
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - ostali uporabniki
0,40 EUR
 
* brezplačno za imetnike elektronske banke Dh-Osebni.
 

 

Kartično poslovanje

BA/Maestro kartica osebnega računa

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih
v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto
brez nadomestila
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
1,00 % od zneska min. 1,67 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih
1,00 % od zneska min. 1,67 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
6,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
6,20 EUR
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebna gesla (PIN)
5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil nakupov preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,50 EUR

 

MasterCard kartica z odloženim plačilom

Vsaka sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov)
2,00 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom
12,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)*
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
3,50 % od zneska min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
8,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube ali suma zlorabe
12,50 EUR
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Uvrstitev kartice na stop listo- v EU in izven EU
12,50 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brez nadomestila
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR

 

* prvo leto brezplačna članarina za vse fizične osebe, za člane gasilskih društev in društev upokojencev ter kmete in komitente PE Sežana, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH, prvo leto brez nadomestila, nato 10 EUR, letno; imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi: prvo leto brez nadomestila, nato 8 EUR letno

 

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti – samo za imetnike TRR v hranilnici

Nakazilo v tujino (odliv)*
Elektronski nalog (opcija SHA) 0,06 % (min 4,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA)
0,08 % (min 5,90 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (opcija OUR)
Vse stroške drugih bank nosi plačnik
Opcija BEN
Vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke
0,10 % (min 9,90 EUR, max 100,00 EUR)
Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila
Plačilo iz tujine (priliv)
 
brez nadomestila

 

V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.

 

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

Nakazila s plačilnim nalogom UPN na bančnem okencu

imetniki osebnega računa (redni prilivi plače ali pokojnine) ter imetniki študentskega osebnega računa
do 460 EUR
od 0,30 EUR*
nad 460 EUR
0,16% max 2,00 EUR
ostali
do 360 EUR
od 0,58 EUR**
nad 360 EUR
0,16% max. za negotovinska plačila 4,00 EUR
nujna plačila
do 2.250 EUR
3,40
nad 2.250 EUR
0,16%

nakazilo:

- v dobro računov fizičnih oseb, odprtih pri hranilnici

- v dobro računa Delavske hranilnice d.d.

- plačila v humanitarne namene

brezplačno

 

 * podružnica Nova Gorica ter imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,25 EUR.

** razen za: PE Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec 0,30 EUR; PE Nova Gorica 0,47 EUR; PE Novo mesto, Brežice, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija ter Sevnica (od 1.10.2015) 0,50 EUR, PE Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah ter Slovenske Konjice 0,55 EUR
V primeru, da stranka uporabi naš UPN obrazec, se strošek poviša za 5 centov.

 

 

Plačila trajnih nalogov in direktnih obremenitev

Avtomatski trajnik
brez nadomestila
Ročni trajnik
0,00 EUR
SEPA direktna obremenitev
0,12 EUR
Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne obremenitve
1,00 EUR

 

 

Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice

Za komitente Delavske hranilnice* (komitenti)
0,35 EUR

 

* komitentom drugih bank provizijo določajo matične banke.

 

 

Čekovno poslovanje

prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti)
12,00 EUR

 

* nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in m-bančništva

- prenosi med računi pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
- SEPA plačila strankam (do vključno 50.000,00 EUR)
0,20 EUR
- Plačila strankam (nad 50.000,00 EUR)
2,00 EUR
- Nujna plačila strankam pri domači banki
2,00 EUR

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku

- za izvršena plačila na računa strank doma in v tujini - do 5 skupaj
1,00 EUR

 

Gotovinsko poslovanje EUR

menjava bankovcev
0,20 % min. 2,00 EUR
menjava kovancev – do vključno 30 EUR
0,20 % min. 2,00 EUR
menjava kovancev – nad 30 EUR
2,00 % min 5,00 EUR

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 - prejem in obdelava sklepa
18,00 EUR
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti
 - prejem in obdelava sklepa
21,00 EUR
 - enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 - zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
 
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice
5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice
8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi)
8,00 EUR
   

Obvestila
27.05.2016 | ARHIV
17. skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bo v sredo, 29.06.2016, ob 10. uri v prostorih Hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana. Več informacij se nahaja na naslednji povezavi . .
19.05.2016 | ARHIV
Obveščamo vas, da z 20.julijem 2016 pričnejo veljati novi Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev za potrošnike, katere lahko najdete povezavi ali na naši spletni strani pod rubriko Obrazci. Spremembe so v 5. in 27.členu.
17.05.2016 | ARHIV
Obveščamo vas, da za plačilne kartice MasterCard z 19.julijem 2016 pričnejo veljati novi Splošni pogoji poslovanja s plačilnimi karticami, katere lahko najdete na povezavi ali naši spletni strani pod rubriko Obrazci. Spremembe so v 2., 3. in 17.členu.
E-novice