Izkaznica

Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
Sedež uprave: Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

Poravnalni račun: 01000-0006100025
Davčna številka: 47523638
Identifikacijska št. za DDV: SI47523638
Matična številka: 5448557

Leto ustanovitve: 1990
Šifra dejavnosti: 64.190
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Ljubljana,
reg. št. vpisa srg 9013/90 (200107572)

Telefon: (01) 3000 200
Telefaks: (01) 3000 220

Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si
Elektronski naslov: info@delavska-hranilnica.si

SWIFT BIC KODA: HDELSI22
IBAN: SI56 0100 0000 6100 025

 


Obvestila
19.04.2017 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kot izjemno uspešna in hitro rastoča bančna institucija razpisuje delovno mesto INFORMATIK - SISTEMSKI ADMINISTRATOR (m/ž) Več na: Razpis - Informatik sistemski administrator
04.04.2017 | ARHIV
Delavska hranilnica d. d. Ljubljana sprejema nov plačilni nalog s kodo QR. Nov plačilni nalog s kodo QR zagotavlja pravilno in hitrejše procesiranje transakcij brez ročnih posegov. To omogoča zapis v kodi QR, ki vsebuje vse podatke iz plačilnega naloga. Zapis kode QR omogoča uporabo slovenske SI reference in evropske reference RF, v skladu s pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc ...
04.04.2017 | ARHIV
V petek, 14.aprila 2017 (Veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah EU ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Na ta dan, bo možno izvajati le interne transakcije med računi, odprtimi v Delavski hranilnici, ne bo pa možno izvajati transakcij med računi pri Delavski hranilnici ter računi, odprtimi pri drugih bankah. Plačilni nalogi, oddani ...

E-novice