Financiranje

Delavska hranilnica pravnim osebam, med katere sodijo osebe javnega prava (občine, javna združenja, javni zavodi, javna podjetja) in zasebnega prava (gospodarske družbe, društva, zadruge, sindikati, zasebni zavodi in ustanove) ter podjetniki in zasebniki (samostojni podjetniki, odvetniki, notarji, zdravstveni zasebniki ipd.), ponuja različne vrste financiranja.

 

Glede na svoje potrebe po financiranju/sredstvih (npr. za likvidnostne namene, za nakup osnovnih sredstev, druge potrebe) se lahko pravna oseba odloči za limit, kratkoročni ali dolgoročni kredit ali kredit, podeljen v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ali Slovenskim regionalno-razvojnim skladom. Kredite je možno zavarovati z menicami, osebnimi poroštvi, zastavo nepremičnin, premičnin, vrednostnih papirjev, zavarovalnih polic, vezavo depozitnih sredstev oziroma kombinacijo le teh.

 

Poleg različnih vrst financiranja poslovanja ponuja Delavska hranilnica tudi možnost izdaje/pridobitve bančne garancije za zavarovanje različnih vrst tveganj, ki se pojavljajo pri poslovanju.                 

 

Na področju pravnih oseb Delavska hranilnica praviloma kreditira izključno svoje komitente (imetnike transakcijskih računov in deponente). V kolikor še niste naš komitent, vam ponujamo možnost odprtja transakcijskega računa v času postopka urejanja kredita pod zelo ugodnimi pogoji, o katerih lahko več preberete tukaj.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti prosilca za kredit in osebnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON za fizične osebe in sistem SISBIZ za pravne osebe.

 

V kolikor potrebujete dodatne informacije, bomo veseli vašega telefonskega klica, vprašanja po elektronski pošti ali obiska v eni izmed naših poslovalnic.

 

 


 

 

 EKO krediti Garancije Slovenskega podjetniškega sklada - Delavska hranilnica
Garancije Slovenskega regionalno razvojnega sklada - Delavska hranilnica  

 

 Obvestila
16.3.2017 | ARHIV

Objavljeni so novi Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa. Ključna sprememba je možnost izdaje UPN obrazcev s QR kodo. Vse spremembe so barvno označene.
Poleg Splošnih pogojev so objavljena tudi Pravila o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (UPN) , ki so postala del Splošnih pogojev. &l ...

13.3.2017 | ARHIV
Od 20.marca 2017 bomo začeli izdajati brezstične kartice za vse potrošnike . Nova tehnologija bo vključena na vseh novih in obnovljenih Maestro in Mastercard karticah . V kolikor ne želite brezstične kartice vam bomo še naprej omogočali uporabo Maestro stične kartice. Prosimo, da preverite veljavnost na kartici in nam tri mesece pred potekom veljavnosti vaše obstoječe kartice le to sporočite preko ...
3.3.2017 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kot izjemno uspešna, dinamična in hitro rastoča bančna institucija razpisuje delovno mesto VODJA KADROVSKE SLUŽBE (m/ž) Več na: Razpis - Vodja kadrovske službe
Poslovne kartice
E-novice