Računovodski servis

Finančno poslovanje pravnih oseb zasebnega prava, med katere sodijo sindikati, društva, samostojni podjetniki in podjetja mora potekati in biti vodeno skladno z Zakonom o računovodstvu, s Slovenskimi računovodskimi standardi, z zakoni iz davčnega področja in številnimi podzakonskimi akti. Predpisane so oblike letnih poročil in računovodskih izkazov, za kar pa je potrebno strokovno in pravočasno knjigovodsko vodenje poslovnih dogodkov.

V hčerinski družbi Delavske hranilnice - DH Storitve d.o.o. smo registrirali dejavnost knjigovodsko-računovodskega servisiranja. To dejavnost lahko za sindikate, društva in druge pravne osebe prevzamemo kadarkoli. Storitve naše družbe zajemajo obdelavo vseh poslovnih dogodkov: prilive in odlive iz poslovnega računa, vodenje osnovnih sredstev, obračun davkov, obračun plač, blagajniško poslovanje, izdelavo spremljajočih poročil, mesečnih in letnih računovodskih izkazov.

Obdelava podatkov je podprta z ustrezno programsko opremo. Kadri so primerno usposobljeni, s čimer je zagotovljena strokovna in prijazna komunikacija z uporabniki naših storitev. Pomembna strokovna in pravočasna knjigovodska obdelava podatkov je podlaga za odločanje. Zelo je pomembno, da je to področje urejeno v primerih kontrole davčnih in drugih organov. S prevzemom storitev prevzamemo tudi dolžnost svetovanja in odgovornosti za opravljeno delo, ter jamčimo, da bodo vsi podatki o komitentu strogo zaupne narave in dani v uporabo samo pooblaščenim osebam komitenta.Obvestila
16.3.2017 | ARHIV

Objavljeni so novi Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa. Ključna sprememba je možnost izdaje UPN obrazcev s QR kodo. Vse spremembe so barvno označene.
Poleg Splošnih pogojev so objavljena tudi Pravila o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (UPN) , ki so postala del Splošnih pogojev. &l ...

13.3.2017 | ARHIV
Od 20.marca 2017 bomo začeli izdajati brezstične kartice za vse potrošnike . Nova tehnologija bo vključena na vseh novih in obnovljenih Maestro in Mastercard karticah . V kolikor ne želite brezstične kartice vam bomo še naprej omogočali uporabo Maestro stične kartice. Prosimo, da preverite veljavnost na kartici in nam tri mesece pred potekom veljavnosti vaše obstoječe kartice le to sporočite preko ...
3.3.2017 | ARHIV
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana kot izjemno uspešna, dinamična in hitro rastoča bančna institucija razpisuje delovno mesto VODJA KADROVSKE SLUŽBE (m/ž) Več na: Razpis - Vodja kadrovske službe
Poslovne kartice
E-novice