prodaja

Stanovanje

Gorenjska, Potoče

Naslov: Potoče 3, 4205 Preddvor

Leto izgradnje: 1995

Velikost: 61,80 m2


Cena: 65.000 €


Ogled zemljevida Prenesi:

POTOČE; nepremičnina ID znak 2083-212-7, posamezni del stavbe št. 7, predstavlja po podatkih GURS stanovanje v I. etaži, neto tlorisne površine 61,80 m2, uporabne površine 61,80 m2. Število zagotovljenih parkirnih mest na prostem je 2. Poslovno-stanovanjska stavba, št. stavbe 212, število delov stavbe 4, stoji na skupnem zemljišču parc. št. 1312, pozidano zemljišče 164 m2, ki predstavlja splošni skupni del stavbe v etažni lastnini in zemljišča ob stavbi, parc. št. 1313/9, pozidano zemljišče 337,00 m2 in parc. št. 313/10, pozidano zemljišče 19,00 m2, oboje v solastniškem deležu DH d.d. Ljubljana do (5/45), vse k.o. 283 Breg ob Savi.  

 

Poslovno stanovanjska stavba, št. stavbe 212, po podatkih GURS leto izgradnje oz. rekonstrukcije stavbe 1995, leto obnove strehe in fasade 2004.

 

Dostop do nepremičnine ID znak 2083-212 poteka posredno iz makadamske javne poti, brez odvodnjavanja, parc. št. 1613 in 1313/2, preko zemljišča parc. št. 1313/8.


Nazaj