prodaja

Stavbno zemljišče

Podravska, Krčevina pri Vurbergu

Naslov: Krčevina pri Vurbergu, 2250 Ptuj

Zemljišče: 854 m2


Cena: 5.500 €


Ogled zemljevida Prenesi:

KRČEVINA PRI VURBERGU; pri obeh nepremičninah-stavbnih zemljiščih se prodaja le solastniški delež, in sicer:

  • ID znak 366-834/4-0 (v deležu do 143/1000 od celote), ki v naravi predstavlja zemljišče-cesto v izmeri 190,00 m2, po namenski rabi v celoti locirano na območju stanovanj, površine razpršene poselitve in
  • ID znak 366-834/6-0 (v deležu do 3/14 od celote), ki v naravi prav tako predstavlja zemljišče-cesto v izmeri 664,00 m2, po namenski rabi v celoti locirano na območju stanovanj, površine razpršene poselitve, manjši del vzhodno pa kmetijsko zemljišče.

 

Manjše zemljišče predstavlja dostop do treh stavb, večje zemljišče predstavlja javno pot vrisano v komunalno infrastrukturo Mestne Občine Ptuj.


Nazaj