O hranilnici

Izkaznica 

Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
Sedež uprave: Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

Poravnalni račun: 01000-0006100025
Davčna številka: 47523638
Identifikacijska št. za DDV: SI47523638
Matična številka: 5448557

Leto ustanovitve: 1990
Šifra dejavnosti: 64.190
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Ljubljana,
reg. št. vpisa srg 9013/90 (200107572)

Telefon: (01) 3000 200
Telefaks: (01) 3000 220

Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si
Elektronski naslov: ...

SWIFT BIC KODA: HDELSI22
IBAN: SI56 0100 0000 6100 025