Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Ostajamo vaša prva izbira

POSLOVANJE V LETU 2017

Hranilnica je v prvih devetih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 138,9 mio EUR, na 1.138,0 mio EUR oziroma za 13,9 %.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je hranilnica v prvih devetih mesecih 2017 povečala za 58,5 mio EUR oz. za 13,5 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 14,4 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa 12,1 % rast.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v prvih devetih mesecih 2017 povečale za 134,1 mio EUR oz. za 14,4 %. Vloge prebivalstva so porasle za 76,3 mio EUR oz. za 11,7 %, vloge pravnih oseb pa so porasle za 57,8 mio EUR, oz. za 20,7 %. Vloge na osebnih računih beležijo 31 % rast, vloge na poslovnih računih pa 26 % rast.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih devetih mesecih 2017 povečalo za 9.787 oz. za 15,2 %, število poslovnih računov pa za 3.916 oz. za 11,8 %.

 

Čiste obresti so se v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 znižale za 1 %, čiste provizije pa so se povišale za 34 %.

 

Hranilnica je v prvih devetih mesecih 2017 oblikovala 677 tisoč EUR neto oslabitev. Delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec septembra v hranilnici znašal samo 1,13 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa znaša samo 3,23 %.

 

Hranilnica je v prvih devetih mesecih 2017 dosegla bruto dobiček v višini 3.209 tisoč EUR in neto dobiček v višini 2.663 tisoč EUR.

 

Kapital hranilnice je konec avgusta 2017 znašal 49,0 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 13,80%.

 

Konec septembra je imelo 610 delničarjev v lasti 375.981 delnic, knjigovodska vrednost delnice je znašala 137,18 evrov. Največji, 45,7 odstotni lastniki hranilnice so sindikati, občani imajo 42,8 odstotkov, 11,0 odstotkov imajo gospodarske družbe in podjetniki, 0,5 odstotka imajo društva. V skladu lastnih delnic ima hranilnica 0,01 odstotka delnic. Delež članov uprave v delniškem kapitalu znaša 0,12 odstotka. Nihče od posameznih lastnikov hranilnice ne presega 10 odstotkov lastništva.

 

 

POSLOVANJE V LETU 2016

Leto 2016 je bilo za hranilnico v mnogočem prelomno. Zahtevne razmere na bančnem trgu, z negativnimi obrestnimi merami in vse večjo konkurenco bank ter naraščajoče potrebe po kapitalu, zaradi rasti obsega poslovanja, so pred hranilnico postavile nove izzive, ki smo jih uspešno obvladali. Hranilnica je v letu 2016 uspešno izvedla potrebne dokapitalizacije, izjemno uspešno zaključila dva velika projekta: Livade Izola ter prodajo naložbe Aerodrom Maribor in ob tem dosegla rekorden bruto dobiček v višini 6,1 mio EUR.

 

Hranilnica je v letu 2016 po revidiranih podatkih povečala bilančno vsoto za 88,4 mio EUR, na 999,2 mio EUR oziroma za 9,7 odstotkov. Od leta 2007 do 2016 je bilančna vsota porasla kar za 638 odstotkov.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je hranilnica v letu 2016 povečala za 19,3 mio EUR oz. za 4,7 odstotkov. Stanje kreditov prebivalstva beleži 24,0 odstotno rast, stanje kreditov pravnih oseb pa se je znižalo za 4,7 odstotkov. Od leta 2007 do 2016 je stanje kreditov nebančnemu sektorju poraslo kar za 377 odstotkov.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v letu 2016 povečale za 78,8 mio EUR oz. za 9,2 odstotkov. Vloge prebivalstva so porasle za 62,6 mio EUR oz. za 10,6 odstotkov, vloge pravnih oseb pa so porasle za 16,2 mio EUR, oz. za 6,2 odstotkov. Vloge na osebnih računih beležijo 54 odstotno rast, vloge na poslovnih računih pa 62 odstotno rast. Od leta 2007 do 2016 so vloge porasle kar za 742 odstotkov.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v letu 2016 povečalo za 12.366 oz. za 23,9 odstotkov, število poslovnih računov pa za 5.952 oz. za 21,9 odstotkov. Od leta 2007 do 2016 je število osebnih računov poraslo od 6.784 na 64.008 oz. za 844 odstotkov, število poslovnih računov pa od 934 na 33.150, oz. kar za 3.449 odstotkov.

 

Čiste obresti je hranilnica, primerljivo z letom 2015, povečala za 7 odstotkov, čiste provizije pa za 19 odstotkov.

 

Hranilnica je v letu 2016 na novo oblikovala 2.206 tisoč EUR oslabitev. Delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec decembra v hranilnici znašal samo 1,42 odstotka kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa znaša samo 3,23 odstotkov.

 

Hranilnica je v letu 2016 dosegla bruto dobiček v višini 6.068 tisoč EUR in neto dobiček v višini 5.455 tisoč EUR. Od leta 2007 do 2016 se je bruto dobiček povišal za 776 odstotkov, neto dobiček pa kar za 939 odstotkov!

 

Kapital hranilnice je konec decembra znašal 45,4 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 14,95 odstotkov. Od leta 2007 do 2016 se je kapital povišal kar za 419 odstotkov.

 

Konec decembra je imelo 626 delničarjev v lasti 365.981 delnic, knjigovodska vrednost delnice je znašala 139,49 evrov. Največji, 46,4 odstotni lastniki hranilnice so sindikati, občani imajo 45,0 odstotkov, 8,1 odstotkov imajo gospodarske družbe in podjetniki, 0,5 odstotka imajo društva. V skladu lastnih delnic ima hranilnica 0,03 odstotka delnic. Delež članov uprave v delniškem kapitalu znaša 0,10 odstotka. Nihče od posameznih lastnikov hranilnice ne presega 10 odstotkov lastništva.