Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Javne objave

Razkritja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

01. 12. 2022

Na osnovi določil Smernic EBA o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana razkriva izpostavljenosti na dan 31. 12. 2021, ob upoštevanju obsega bonitetne konsolidacije v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 1 uredbe CRR, v štirih preglednicah, in sicer:

 

  • Preglednica 1: Kreditna kakovost restrukturiranih izpostavljenosti.

 

  • Preglednica 2: Kreditna kakovost donosnih in nedonosnih izpostavljenosti po številu dni zamude.

 

  • Preglednica 3: Donosne in nedonosne izpostavljenosti ter z njimi povezani popravki oz. prilagoditve vrednosti.

 

  • Preglednica 4: Priposestvovana in zasežena zavarovanja.

 

 

1. Kreditna kakovost restrukturiranih izpostavljenosti.

 

Preglednica 1 predstavlja bruto knjigovodsko vrednost restrukturiranih izpostavljenosti ter z njimi povezane akumulirane oslabitve, rezervacije, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja ter prejeta zavarovanja s premoženjem in finančna poroštva.

 

Preglednica 1

 

 

2. Kreditna kakovost donosnih in nedonosnih izpostavljenosti po številu dni zamude.

 

Preglednica 2 predstavlja bruto knjigovodsko vrednost donosnih in nedonosnih izpostavljenosti. Namen razkritja te preglednice je zagotovitev pregleda kreditne kakovosti nedonosnih izpostavljenosti kot so opredeljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014.

 

Preglednica 2

 

 

3. Donosne in nedonosne izpostavljenosti ter z njimi povezani popravki oz. prilagoditve vrednosti in rezervacije.

 

Preglednica 3 predstavlja bruto knjigovodsko vrednost donosnih in nedonosnih izpostavljenosti ter z njimi povezane akumulirane oslabitve, rezervacije, akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja, akumulirane delne odpise ter prejeta zavarovanja s premoženjem in finančna poroštva.

 

Preglednica 3

 

 

4. Priposestvovana in zasežena zavarovanja.

 

Preglednica 4 predstavlja informacije o instrumentih, ki so bili preklicani v zameno za zavarovanja, pridobljena s priposestvovanjem, in o vrednosti zavarovanj, pridobljenih s priposestvovanjem. Namen teh razkritij je zagotoviti pregled zaseženega premoženja, pridobljenega za nedonosne izpostavljenosti.

 

Preglednica 4

KONTAKT