Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kazalniki uspešnosti

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 v tisoč EUR
 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Bilančna vsota

1.988.831

1.996.220

1.840.073

1.532.942

1.351.107

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

1.878.386

1.823.379

1.698.854

1.451.978

1.281.262

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

883.131

789.737 

709.515

632.732

545.847

Regulatorni kapital

92.085

83.880

79.221

67.243

59.866

Dobiček pred obdavčitvijo

15.422

9.114

6.362

6.429

5.351

Davek od dobička

2.914

1.622

1.125

1.081

1.006

 

Izbrani finančni kazalniki  v %
  31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Kapitalska ustreznost 16,62 16,36 16,82 15,29 15,19
Obrestna marža 1,32 0,99 1,13 1,14 1,24
Donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,78 0,46 0,38 0,44 0,43
Donos na kapital pred obdavčitvijo 18,01 11,18 8,59 9,58 9,03
Donos na kapital po obdavčitvi 14,61 9,19 7,07 7,97 7,34

 

Izbrani fizični kazalniki  
  31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Število zaposlenih 346 344 332 340 323
Število delničarjev 484 485 508 528 533
Število delnic 575.981 525.981 525.981 485.981 427.981
KONTAKT