Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2020

Poslovanje v letu 2022

 

Kljub nadaljevanju zahtevnih razmer poslovanja je hranilnica v prvih treh mesecih 2022 poslovala uspešno – dosegla je bruto dobiček v višini 2,10 mio EUR in neto dobiček v višini 1,73 mio EUR.

 

Čiste obresti so v prvih treh mesecih 2022, v primerjavi z enakim obdobjem 2021, realno porasle za 4 %, čiste provizije pa za 21 %.

 

Bilančna vsota se je znižala za 2 % in znaša 1,95 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) brez stanj pri centralni banki, je konec marca 2022 znašal 1,67 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPL) skladno z definicijo EBA pa 0,89 %. Delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 0,71 %.

 

Število osebnih računov je konec marca 2022 znašalo okoli 136 tisoč, število poslovnih računov pa okoli 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec marca 2022 znašal 87,2 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,57 %.

 

KONTAKT