Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2020

Povzetek poslovanja v letu 2020

 

Kljub zahtevnim in negotovim razmeram poslovanja v času koronavirusa, je hranilnica tudi v letu 2020 poslovala uspešno - dosegla je bruto dobiček v višini 6,4 mio EUR in neto dobiček v višini 5,2 mio EUR.

 

Kot odziv na epidemijo je hranilnica, zaradi pričakovanega poslabšanja poslovanja kreditojemalcev, predvsem v bolj prizadetih gospodarskih panogah, oblikovala kar 3,7 mio EUR oslabitev.

 

Čiste obresti so v 2020, v primerjavi z letom 2019, porasle za 12 %, čiste provizije pa za 4 %.

 

Bilančna vsota se je povečala za 20 % in znaša 1,84 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec 2020 znašal 1,37 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa 0,86 %.

 

Število osebnih računov se je v letu 2020 povečalo na preko 138 tisoč, število poslovnih računov pa na 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec leta 2020 znašal 79,2 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,82 %.

KONTAKT