Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2021

Povzetek poslovanja za 2021

 

Kljub nadaljevanju zahtevnih razmer poslovanja v času epidemije, je hranilnica tudi v prvih treh mesecih 2021 poslovala uspešno - dosegla je bruto dobiček v višini 1,65 mio EUR in neto dobiček v višini 1,35 mio EUR.

 

Kot odziv na epidemijo je hranilnica, zaradi pričakovanega poslabšanja poslovanja kreditojemalcev, predvsem v bolj prizadetih gospodarskih panogah, oblikovala dodaten 1 mio EUR oslabitev.

 

Čiste obresti so v prvih treh mesecih 2021, v primerjavi z enakim obdobjem 2020, porasle za 9 %, čiste provizije pa za 2 %.

 

Bilančna vsota se je povečala za 4 % in znaša 1,92 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec februarja 2021 znašal 1,36 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa 0,84 %.

 

Število osebnih računov je konec marca 2021 znašalo preko 134 tisoč, število  poslovnih računov pa skoraj 43 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec februarja znašal 80,7 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 17,05 %.

KONTAKT