Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2021

Povzetek poslovanja za 2021

 

V Delavski hranilnici smo kljub nadaljevanju zahtevnih razmer epidemije koronavirusa v letu 2021 poslovali uspešno in varno.

 

Ustvarili smo 9,1 mio EUR bruto dobička, kar je največ v naši 31-letni zgodovini oziroma za 43 % več kot v letu 2020.

 

Čiste obresti smo povečali za 6 %, čiste provizije pa za 18 %. Konzervativno smo oblikovali dodatnih 2,7 mio EUR oslabitev. Neto dobiček znaša skoraj 7,5 mio EUR.

 

Bilančna vsota se je povečala za 8 % in znaša 1,99 mrd EUR. Z aktivnim in razpršenim kreditiranjem smo kreditni portfelj povečali za 11 % oziroma za 80 mio EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) se je znižal na 0,98 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa na 0,78 %. Oba kazalnika še naprej ostajata pod povprečjem bančnega sistema.

 

Regulatorni kapital hranilnice konec leta znaša skoraj 84 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,3 %.

 

V letu 2021 smo pridobili dovoljenje za trženje investicijskih skladov ter dovoljenje za opravljanje dejavnosti zastopanja pri finančnem zakupu, ki ga izvaja naša hčerinska družba DH Leasing.

 

Konec leta je v portfelju hranilnice 136 tisoč osebnih in 42 tisoč poslovnih računov.

KONTAKT