Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2022

 

V Delavski hranilnici tudi v letu 2022 poslujemo uspešno in stabilno.

 

V prvih šestih mesecih smo ustvarili bruto dobiček v višini 4,3 mio EUR oz. neto dobiček v višini 3,5 mio EUR. Čiste obresti smo, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečali za 8 %, čiste provizije pa za 18 %. Ob tem smo oblikovali 1,0 mio EUR oslabitev.

 

Bilančna vsota, ob upadu virov za 0,5 %, znaša 2,00 mrd EUR. Kreditni portfelj smo povečali za 6,1 %. Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL po definiciji EBA) je konec junija 2022 znašal 0,93 %. Delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 0,67 %.

 

Število osebnih računov v hranilnici znaša 136 tisoč, število poslovnih računov pa okoli 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec junija 2022 znašal 90,8 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 17,00%.

 

KONTAKT