Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje v letu 2023

 

V Delavski hranilnici smo v letu 2023 poslovali uspešno in varno. V razmerah zviševanja obrestnih mer centralnih bank in njihovih posledic na svetovnih bančnih trgih smo presegli medletno začrtane cilje. Ob znatni rasti čistih obresti, ki se bo pričela umirjati, smo čiste opravnine v primerjavi s predhodnim letom povišali za 3 odstotkov ter ustvarili 44,3 mio EUR bruto dobička.

 

Bilančna vsota se je povečala za 169,1 mio EUR, kreditni portfelj pa za 54,5 mio EUR. Delež slabih kreditov hranilnice (NPL) z 0,80 % še naprej ostaja med najnižjimi v bančnem sistemu. Del čistega dobička leta 2022 smo namenili izplačilu dividend delničarjem, ves preostali del pa smo s prenosom v statutarne rezerve namenili krepitvi kapitala. Količnik kapitalske ustreznosti je tako konec leta 2023 znašal 16,66 %.

 

V letu 2023 smo največ aktivnosti namenili uresničevanju trajnostne strategije in zelenega prehoda ter aktivno nadaljevali digitalizacijo našega poslovanja. Skladno s trajnostnimi cilji si prizadevamo za zadovoljstvo in zdravje zaposlenih, sodelujemo pri finančnem opismenjevanju mladih in podjetnikov ter izvajamo načrtovane humanitarne aktivnosti. Za stranke smo dostopni v razširjeni poslovni mreži in naprednih digitalnih kanalih, kjer izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

 

KONTAKT