Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Obrazci

Obrazci


Fizične osebe

Osebni račun

Informacije o nadomestilih za osebne račune in glosar

Spletna banka DH Osebni

Mobilna banka DH Mobilni 

Mobilna denarnica DH Denarnik 

Kartica BA Maestro

Plačilna kartica MasterCard

Kreditna dokumentacija
Pritožbe

 


Pravne osebe

Poslovni račun
Financiranje
Spletna banka DH Poslovni

Spletna banka Dh-Poslovni-HAL
Poslovna kartica BA Maestro
Poslovna kartica MasterCard

 

 

Fizične osebe

Osebni račun

Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa

Splošni pogoji za poslovanje z varčevalnimi knjižicami

Splošni pogoji obročnih, rentnih in pokojninskih varčevanj

Urnik za opravljanje plačilnih storitev

Navodila za izvršitev nakazila v tujih valutah in seznam korespondenčnih bank

 

Informacije o nadomestilih za osebne račune in glosar

Informacije o nadomestilih za osebne račune

Glosar izrazov

Vaše pravice pri plačevanju v Evropi

 

Spletna banka DH Osebni

Vloga za poslovanje s spletno banko DH Osebni

Splošni pogoji za uporabo spletne banke DH Osebni

Navodila za uporabo spletne banke DH Osebni

Navodila za prijavo v spletno banko DH Osebni z Rekono računom


Mobilna banka DH Mobilni

Splošni pogoji za uporabo mobilne banke DH Mobilni

Pravilnik o zasebnosti 

Navodila za prijavo v mobilno banko DH Mobilni z Rekono računom

 

Mobilna denarnica DH Denarnik

Splošni pogoji uporabe mobilne denarnice DH Denarnik

Pogodba o uporabi licence DH Denarnik

Politika o zasebnosti

General terms and conditions Mobile wallet DH Denarnik

License agreement Mobile wallet DH Denarnik

Privacy policy Mobile wallet DH Denarnik

Navodila za aktivacijo DH Denarnik z Rekono uporabniškim računom

Navodila za Flik plačila na prodajnih mestih

 

Plačilna kartica MasterCard

Splošni pogoji za uporabo kartice MasterCard za fizične osebe

 

Predplačniška kartica MasterCard

Splošni pogoji poslovanja s predplačniško kartico Mastercard


Kreditna dokumentacija

Vloga za kredit - fizična oseba

Potrdilo o plači

Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved

Premoženjski list

Vloga za odobritev financiranja za kmetovalce in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vloga za hitri kredit - kmetovalci

Vloga za odobritev kredita fizični osebi - samozaposleni lastniki podjetij zasebniki

Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu fizične osebe

Izjava o politični izpostavljenosti

 

Pritožbe

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov

 

Drugo

Seznam cenilcev 

 

Pravne osebe

Poslovni račun

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa

Pravila o izdajanju obrazca UPN

Urnik za opravljanje plačilnih storitev

Navodila za izvršitev nakazila v tujih valutah in seznam korespondenčnih bank


Financiranje

Vloga za odobritev financiranja

Vloga za hitro financiranje

Razkritja k bilanci stanja

FRP obrazec

Vloga za odobritev financiranja za kmetovalce in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vloga za odobritev financiranja - SID portfeljske garancije

Vloga za odobritev financiranja - SID portfeljske garancije za MSP za RRI


Spletna banka DH Poslovni

Splošni pogoji za uporabo spletne banke DH Poslovni

Navodila za uporabo spletne banke DH Poslovni

Navodila za prijavo v spletno banko DH Poslovni z Rekono računom

Vloga za poslovanje s spletno banko DH Poslovni

 

Spletna banka Dh-Poslovni-HAL

Vloga za poslovanje s spletno banko Dh-Poslovni-HAL

Pooblastilo za uporabo spletne banke Dh-Poslovni-HAL

Splošni pogoji za uporabo spletne banke Dh-Poslovni-HAL

Krovna naročilnica za izdajo digitalnih potrdil HALCOM-CA

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila pooblaščene osebe

 

Poslovna kartica MasterCard

Splošni pogoji za poslovanje s poslovno kartico MasterCard

 

 

Enkratne plačilne transakcije

 

Splošni pogoji za izvršitev enkratne plačilne transakcije


Za prebiranje dokumentov v PDF formatu, potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na straneh podjetja Adobe ali s klikom na spodnjo ikono. V primeru težav kliknite gumb »osveži« oz. preverite ali imate novejšo verzijo programa.

Prenos Adobe Reader 
 

KONTAKT