Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Obrazci


Fizične osebe

Osebni račun

Informacije o nadomestilih za osebne račune in glosar

Spletna banka DH Osebni

Mobilna banka DH Mobilni 

Kartica BA Maestro

Plačilna kartica MasterCard

Kreditna dokumentacija
Pritožbe

 


Pravne osebe

Poslovni račun
Financiranje
Spletna banka Dh-Poslovni

Spletna banka Dh-Poslovni-HAL
Poslovna kartica BA Maestro
Poslovna kartica MasterCard

 

 

Fizične osebe

Osebni račun

Vloga za odprtje osebnega računa

Vloga za tekoči (redni) limit na osebnem računu

Vloga za dodatni (izredni) limit na osebnem računu

Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa

Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa_delna veljavnost od 7.10.2020, v celoti veljavni od 7.12.2020

Splošni pogoji za poslovanje z varčevalnimi knjižicami

Splošni pogoji obročnih, rentnih in pokojninskih varčevanj

Pooblastilo za nakazovanje plač in drugih prejemkov

Urnik za opravljanje plačilnih storitev

Navodila za izvršitev nakazila v tujih valutah in seznam korespondenčnih bank 

 

Informacije o nadomestilih za osebne račune in glosar

Informacije o nadomestilih za osebne račune

Glosar izrazov

Vaše pravice pri plačevanju v Evropi

 

Spletna banka DH Osebni

Vloga za poslovanje s spletno banko DH Osebni

Splošni pogoji za uporabo spletne banke DH Osebni

Splošni pogoji za uporabo spletne banke DH Osebni_delno veljavni od 7.10.2020, v celoti v veljavi od 7.12.2020

Navodilo za uporabo spletne banke DH Osebni

Nova EB Navodila za uporabo spletne banke DH Osebni

Vloga za posredovanje varnostne kode za odklepanje pametne kartice PUK (SOPIN)


Mobilna banka DH Mobilni

Splošni pogoji za uporabo mobilne banke DH Mobilni

 

Mobilna denarnica DH Denarnik

Splošni pogoji uporabe mobilne denarnice DH Denarnik

Pogodba o uporabi licence DH Denarnik

Politika o zasebnosti

General terms and conditions Mobile wallet DH Denarnik

License agreement Mobile wallet DH Denarnik

Privacy policy Mobile wallet DH Denarnik

 
Kartica BA Maestro 

Naročanje na storitev SMS obveščanje


Plačilna kartica MasterCard

Splošni pogoji za uporabo kartice MasterCard za fizične osebe

Naročanje na storitev SMS obveščanje

Pogoji uporabe 3-D Secure


Kreditna dokumentacija

Navodilo za posredovanje kreditne dokumentacije

Vloga za kredit - fizična oseba

Potrdilo o plači

Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved

Premoženjski list

Vloga za odobritev financiranja za kmetovalce in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vloga za hitri kredit - kmetovalci

Vloga za odobritev kredita fizični osebi - samozaposleni lastniki podjetij zasebniki

Vloga za spremembo pogojev kredita - COVID-19

 Pritožbe

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov


 

Pravne osebe

Poslovni račun

Vloga za odprtje poslovnega računa

Vloga za odprtje fiduciarnega računa

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko poslovnega računa

Pravila o izdajanju obrazca UPN

Urnik za opravljanje plačilnih storitev

Navodila za izvršitev nakazila v tujih valutah in seznam korespondenčnih bank


Financiranje

Vloga za odobritev financiranja

Vloga za hitro financiranje

Razkritja k bilanci stanja

Vloga za odobritev financiranja za kmetovalce in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vloga za spremembo pogojev kredita - COVID-19 - pravne osebe in kmetovalci

Dodatek k vlogi za odobritev financiranja - COVID-19 - pravne osebe in kmetovalci

Dodatek k vlogi za spremembo pogojev kredita - COVID-19 - pravne osebe in kmetovalci 

Vloga za odobritev financiranja - COVID-19 - jamstvo RS

Vloga za odobritev financiranja - SID portfeljske garancije


Spletna banka Dh-Poslovni

Vloga za poslovanje s spletno banko Dh-Poslovni

Splošni pogoji za uporabo spletne banke Dh-Poslovni

Navodilo za uporabo spletne banke Dh-Poslovni

Vloga za posredovanje varnostne kode za odklepanje pametne kartice PUK (SOPIN)

Izjava izdajatelja e-računov

 

Spletna banka Dh-Poslovni-HAL

Vloga za poslovanje s spletno banko Dh-Poslovni-HAL

Pooblastilo za uporabo spletne banke Dh-Poslovni-HAL

Splošni pogoji za uporabo spletne banke Dh-Poslovni-HAL

Krovna naročilnica za izdajo digitalnih potrdil HALCOM-CA

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila pooblaščene osebe


Poslovna kartica BA Maestro

Splošni pogoji za poslovanje s poslovno kartico Maestro

Naročanje na storitev SMS obveščanje


Poslovna kartica MasterCard

Splošni pogoji za poslovanje s poslovno kartico MasterCard

Naročanje na storitev sms obveščanje


Za prebiranje dokumentov v PDF formatu, potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na straneh podjetja Adobe ali s klikom na spodnjo ikono. V primeru težav kliknite gumb »osveži« oz. preverite ali imate novejšo verzijo programa.

Prenos Adobe Reader 

...

KONTAKT