Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Obvestila

Napoved spremembe Splošnih pogojev

29. 06. 2023

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas o spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za potrošnike.

 

S 1. 7. 2023 pričnejo veljati spremembe, ki so potrebne zaradi uvedbe novih storitev, in sicer:

-      Paketov+, ki ob plačilu mesečnega nadomestila vključujejo tudi turistično zavarovanje z asistenco v tujini po vsakokrat veljavnih splošnih Zavarovalnice Sava d.d. in

-      Podračunov, ki omogočajo razporejanje in varčevanje sredstev na osebnem računu.

 

Zaradi uvedbe novih storitev je dopolnjena tudi Tarifa za fizične osebe, pri čemer navedene spremembe splošnih pogojev in tarife ne vplivajo na uporabnike obstoječih storitev hranilnice, prav tako se ne spreminjajo cene storitev.

 

S 1. 9. 2023 napovedujemo spremembe, med katerimi so pomembnejše naslednje:

-      ukinitev osebnih računov z evidenčno knjižico, ki se preoblikujejo v redni oz. gotovinski osebni račun,

-      možnost nadgradnje paketov v mobilni in spletni banki,

-      spremembe glede pretvorbe valut v primeru, da uporabnik nima zadostnega kritja v valuti plačilnega naloga,

-      posodobitve pravil glede uporabe debetne plačilne kartice Mastercard in nakupovanja na spletu,

-      spremenjena pravila glede drugih plačilnih transakcij, to je transakcij v tretje države (to so države, ki niso članice Evropske unije ali podpisnice Sporazuma o ustanovitvi EGP).

 

Napoved sprememb je na voljo na spletni strani in v vseh poslovnih enotah hranilnice. Spremembe so posebej označene.

 

Splosni-pogoji-za-vodenje-transakcijskega-racuna-za-potrosnike-1-7-2023.pdf

 

Splosni-pogoji-za-vodenje-transakcijskega-racuna-za-potrosnike_veljavnost-1-9-2023.pdf

 

Prijazen pozdrav,

DH d.d.

KONTAKT