Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Obvestila

Obvestilo glede izvedbe transakcije s kartico v tuji valuti

19. 04. 2021

 

Z dnem 19.4.2021 bo hranilnica pričela z obveščanjem svoji strank v primeru izvedbe transakcije s kartico v tuji valuti. Hranilnica bo ob vsaki transakciji, ki jo stranka izvede s kartico v valuti, ki jo uporabljajo članice EGP (Evropski gospodarski prostor) in ta ni evro, tej posredovala SMS obvestilo, ki bo vsebovalo podatek o zaračunanem pribitku pri pretvorbi valute v evro glede na referenčni tečaj Evropske centralne banke.

 

V skladu z Uredbo (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut, ki v delu navedenega obveščanja prične veljati z dnem 19.4.2021, morajo izdajatelji, med njimi tudi hranilnica, imetnikom kartic po opravljeni transakciji čim prej elektronsko razkriti odstotni pribitek med (i) njihovimi deviznimi tečaji ter stroški in (ii) veljavnimi obrestnimi merami Evropske centralne banke. Obveznost obveščanja se nanaša na kartične transakcije za dvig gotovine na bankomatu ali za plačilo na prodajnem mestu, ki so izražene v katerikoli valuti unije, ki se razlikuje od valute računa, in kadar hranilnica zagotavlja storitev pretvorbe valut.

KONTAKT