Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Sklic 18. redne skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

19. 05. 2017

Na podlagi prvega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi s 16. členom statuta uprava hranilnice v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 18. redno skupščino Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki bo v četrtek, 22. junija 2017, ob 11. uri v prostorih Hotela Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).


Celotno gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta hranilnice, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine na sedežu hranilnice, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave hranilnice, vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

 

PRILOGE:
- Sklic 18. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
- Letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2016,
- OBRAZEC: Prijava delničarja na 18. skupščino DH,
- OBRAZEC: Pooblastilo delničarja – pravna oseba,
- OBRAZEC: Pooblastilo delničarja – fizična oseba.