Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 

v tisoč EUR

 

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Bilančna vsota

1.532.942

1.351.107

1.190.729

999.174

910.810

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

1.451.978

1.281.262

1.117.254

931.129

852.336

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

632.732

545.847

498.464

432.408

413.063

Kapital

67.266

59.866

51.350

45.392

37.946

Dobiček pred obdavčitvijo

6.429

5.351

6.702

6.068

4.053

Davek od dobička

1.081

1.006

1.220

614

591

Izbrani finančni kazalniki

 

v %

Kapitalska ustreznost

15,30

15,19

14,24

14,95

12,56

Obrestna marža

1,14

1,24

1,43

1,59

1,75

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

0,44

0,43

0,61

0,63

0,5

Donos na kapital pred obdavčitvijo

9,58

9,03

12,95

12,93

10,3

Donos na kapital po obdavčitvi

7,97

7,34

10,6

11,62

8,8

Izbrani fizični kazalniki

 

število

 

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Število zaposlenih

340

323

312

297

261

Število delničarjev

528

533

603

626

599

Število delnic

485.981

427.981

385.981

365.981

324.691