Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

O hranilnici

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 

v tisoč EUR

 

30.11.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Bilančna vsota

1.335.894

1.190.729

999.174

910.810

670.912

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

1.264.466

1.117.254

931.129

852.336

626.445

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

541.560

498.464

432.408

413.063

350.415

Kapital

59.975*

51.350

45.392

37.946

29.533

Dobiček pred obdavčitvijo

4.848

6.702

6.068

4.053

3.461

Davek od dobička

879

1.220

614

591

526

Izbrani finančni kazalniki

 

v %

Kapitalska ustreznost

15,41*

14,24

14,95

12,56

11,38

Obrestna marža

1,25

1,43

1,59

1,75

2,29

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

0,43

0,61

0,63

0,5

0,61

Donos na kapital pred obdavčitvijo

8,98

12,95

12,93

10,3

12,32

Donos na kapital po obdavčitvi

7,35

10,6

11,62

8,8

10,45

Izbrani fizični kazalniki

 

število

 

30.11.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Število zaposlenih

322

312

297

261

227

Število delničarjev

535

603

626

599

530

Število delnic

427.981

385.981

365.981

324.691

264.691

 

 

* na dan 31.10.2018