Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki v tisoč EUR
 
30.11.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013

Bilančna vsota

 

1.159.801
999.174
910.810
670.912
 472.366
Skupni znesek vlog nebančnega sektorja
1.086.384
931.129
852.336
626.445
 
414.940
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju
 
500.353
432.408
413.063
350.415
 257.367
Kapital
 
49.859*
45.392
37.946
29.533
23.804
Dobiček pred obdavčitvijo
 
3.640 6.068 4.053 3.461 2.219
Davek od dobička
619 614 591 526 297
Kapitalska ustreznost
 
13,80*
14,95
12,56 
11,38
 11,46
Obrestna marža
 
1,44
1,59
1,75 
2,29
 2,28
Donos na aktivo pred obdavčitvijo
0,37
0,63
0,50
0,61
 0,56
Donos na kapital pred obdavčitvijo
7,73
12,93
10,30
12,32
 11,67
Donos na kapital po obdavčitvi
6,42
11,62
8,80
10,45 
 10,11
Izbrani fizični kazalniki število
 
30.11.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
Število zaposlenih
 
314
297
261
227
193

Število delničarjev

 

599 626 599 530 387

Število delnic

 

375.981 365.981 324.691 264.691 199.691

 

* na dan 31.10.2017