Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2017

Hranilnica je v prvih devetih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 138,9 mio EUR, na 1.138,0 mio EUR oziroma za 13,9 %.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je hranilnica v prvih devetih mesecih 2017 povečala za 58,5 mio EUR oz. za 13,5 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 14,4 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa 12,1 % rast.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v prvih devetih mesecih 2017 povečale za 134,1 mio EUR oz. za 14,4 %. Vloge prebivalstva so porasle za 76,3 mio EUR oz. za 11,7 %, vloge pravnih oseb pa so porasle za 57,8 mio EUR, oz. za 20,7 %. Vloge na osebnih računih beležijo 31 % rast, vloge na poslovnih računih pa 26 % rast.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih devetih mesecih 2017 povečalo za 9.787 oz. za 15,2 %, število poslovnih računov pa za 3.916 oz. za 11,8 %.

 

Čiste obresti so se v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 znižale za 1 %, čiste provizije pa so se povišale za 34 %.

 

Hranilnica je v prvih devetih mesecih 2017 oblikovala 677 tisoč EUR neto oslabitev. Delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec septembra v hranilnici znašal samo 1,13 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa znaša samo 3,23 %.

 

Hranilnica je v prvih devetih mesecih 2017 dosegla bruto dobiček v višini 3.209 tisoč EUR in neto dobiček v višini 2.663 tisoč EUR.

 

Kapital hranilnice je konec avgusta 2017 znašal 49,0 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 13,80%.

 

Konec septembra je imelo 610 delničarjev v lasti 375.981 delnic, knjigovodska vrednost delnice je znašala 137,18 evrov. Največji, 45,7 odstotni lastniki hranilnice so sindikati, občani imajo 42,8 odstotkov, 11,0 odstotkov imajo gospodarske družbe in podjetniki, 0,5 odstotka imajo društva. V skladu lastnih delnic ima hranilnica 0,01 odstotka delnic. Delež članov uprave v delniškem kapitalu znaša 0,12 odstotka. Nihče od posameznih lastnikov hranilnice ne presega 10 odstotkov lastništva.