Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2018

 

Hranilnica tudi v prvih sedmih mesecih leta 2018 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – dosegla je bruto dobiček v višini 3.207 tisoč EUR in neto dobiček v višini 2.616 tisoč EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 zrasle za 3 %, čiste provizije pa so se povišale za 29 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih sedmih mesecih leta 2018 povečala za 94,6mio EUR, na 1.285 mio EUR oziroma za 8 %.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 28,5mio EUR oz. za slabih 6 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 6 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa 5 % rast. Pri tem je hranilnica ohranila enega najbolj varnih kreditnih portfeljev na bančnem trgu: delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec junija 2018 v hranilnici znašal samo 1,05 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa je znašal samo 3,28 %.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v prvih sedmih mesecih leta 2018 povišale za 89,1 mio EUR oz. za 8%. Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih sedmih mesecih 2018 povečalo za skoraj 5.500 na skoraj 82.000, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 1.500 na dobrih 39.000.

 

Kapital hranilnice je konec junija 2018 znašal 60,0 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,81 %.