Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2018

POSLOVANJE V LETU 2018

Hranilnica je tudi v letu 2018 poslovala uspešno – dosegla je bruto dobiček v višini 5.351 tisoč EUR in neto dobiček v višini 4.345 tisoč EUR.

Čiste obresti so v primerjavi z letom 2017 zrasle za 1 %, čiste provizije pa so se povišale za 25 %.
 
Bilančno vsoto je hranilnica v letu 2018 povečala za 160,4 mio EUR, oziroma za več kot 13 %, na 1.351 mio EUR.

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 47 mio EUR oz. za 10 %. Stanje kreditov prebivalstvu beleži 12 % rast, stanje kreditov pravnim osebam pa 7 % rast.

Vloge nebančnega sektorja so se v letu 2018 povišale za 155 mio EUR oz. za 14 %. Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v letu 2018 povečalo za dobrih 9.200, na skoraj 85.700, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 2.700, na dobrih 40.200.
 
Kapital hranilnice je konec decembra 2018 znašal 59,9 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,19 %.

 

KONTAKT