Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2018

 

Hranilnica tudi v prvih petih mesecih leta 2018 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – dosegla je bruto dobiček v višini 2.402 tisoč EUR in neto dobiček v višini 1.956 tisoč EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 zrasle za 3 %, čiste provizije pa so se povišale za 31 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih petih mesecih leta 2018 povečala za 58,3mio EUR, na 1.249 mio EUR oziroma za 5 %.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 20,4mio EUR oz. za dobre 4 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 4 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa ravno tako 4 % rast. Pri tem je hranilnica ohranila enega najbolj varnih kreditnih portfeljev na bančnem trgu: delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec aprila 2018 v hranilnici znašal samo 1,01 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa je znašal samo 3,33 %.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v prvih petih mesecih leta 2018 povišale za dobrih 49 mio EUR oz. za 4%. Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih petih mesecih 2018 povečalo za skoraj 4.500 oz. za 6 % na skoraj 81.000. Število poslovnih računov pa se je povečalo za več kot 1.100 oz. za 3 % na skoraj 38.700.

 

Kapital hranilnice je konec aprila 2018 znašal 55,6 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 14,91 %.