Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2018

Hranilnica tudi v prvih enajstih mesecih leta 2018 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – dosegla je bruto dobiček v višini 4.848 tisoč EUR in neto dobiček v višini 3.969 tisoč EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 zrasle za 1 %, čiste provizije pa so se povišale za 26 %.

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih enajstih mesecih leta 2018 povečala za 145 mio EUR, na 1.336 mio EUR oziroma za 12 %.

 

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 43 mio EUR oz. za skoraj 9 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 11 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa 6 % rast.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v prvih enajstih mesecih leta 2018 povišale za 138 mio EUR oz. za 12 %. Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih enajstih mesecih 2018 povečalo za dobrih 8.700, na skoraj 85.200, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 2.700, na dobrih 40.200.

Kapital hranilnice je konec oktobra 2018 znašal 60,0 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,41 %.