Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2018

Hranilnica tudi v prvih treh mesecih leta 2018 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – dosegla je bruto dobiček v višini 1.429 tisoč EUR in neto dobiček v višini 1.164 tisoč EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 zrasle za 4 %, čiste provizije pa so se povišale za 32 %.

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih treh mesecih leta 2018 povečala za 37,5 mio EUR, na 1.228 mio EUR oziroma za 3 %.

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 12,5 mio EUR oz. za 2,5 %. Stanje kreditov prebivalstva beleži 2 % rast, stanje kreditov pravnih oseb pa 3 % rast. Pri tem je hranilnica ohranila enega najbolj varnih kreditnih portfeljev na bančnem trgu: delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude nad 90 dni in nad 200 EUR, je konec februarja 2018 v hranilnici znašal samo 1,01 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti, z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E, med katerimi se terjatve redno odplačujejo, pa je znašal samo 3,23 %.

 

Vloge nebančnega sektorja so se v prvih treh mesecih leta 2018 povišale za skoraj 32 mio EUR oz. za 3 %. Pri tem so vloge prebivalstva porasle za skoraj 29 mio EUR oz. za 4 %, vloge pravnih oseb pa za dobre 3 mio EUR, oz. za 1 %.

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih treh mesecih 2018 povečalo za dobrih 2.700 oz. za slabe 4 %, število poslovnih računov pa za več kot 750 oz. za 2 %.

Kapital hranilnice je konec februarja 2018 znašal 52,0 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 14,01 %.