Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2019

 

Hranilnica tudi v letu 2019 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – v prvih devetih mesecih 2019 je dosegla bruto dobiček v višini 4,6 mio EUR in neto dobiček v višini 3,8 mio EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 zrasle za 5 %, čiste provizije pa so se povišale za 13 %.
 
Bilančno vsoto je hranilnica v prvih devetih mesecih 2019 povečala za
13 % na 1,52 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec avgusta 2019 znašal 2,24 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa
1,27 %.

 

Število osebnih računov se je v prvih devetih mesecih 2019 povečalo za
8 % na 131 tisoč, število poslovnih računov pa se je povečalo za 3 % na 41 tisoč.
 
Kapital hranilnice je konec avgusta 2019 znašal 67,4 mio EUR,  količnik kapitalske ustreznosti pa 16,15 %.