Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2019

Hranilnica tudi v letu 2019 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – v prvih štirih mesecih 2019 je dosegla bruto dobiček v višini 2,0 mio EUR in neto dobiček v višini 1,7 mio EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 zrasle za 4 %, čiste provizije pa so se povišale za 12 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih štirih mesecih 2019 povečala za 70 mio EUR, na 1,42 mrd EUR. Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 12 mio EUR. Vloge nebančnega sektorja so se povišale za 64 mio EUR.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih štirih mesecih 2019 povečalo za dobrih 5,4 tisoč, na okrog 91.000, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 800, na okrog 41.000.

 

Kapital hranilnice je konec marca 2019 znašal 59,6 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 14,73 %.