Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2019

Hranilnica tudi v letu 2019 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – v prvih dveh mesecih 2019 je dosegla je bruto dobiček v višini 907 tisoč EUR in neto dobiček v višini 728 tisoč EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 zrasle za 2 %, čiste provizije pa so se povišale za 12 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih dveh mesecih 2019 povečala za 34 mio EUR, na 1.386 mio EUR. Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 2 mio EUR. Vloge nebančnega sektorja so se povišale za 31 mio EUR.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih dveh mesecih 2019 povečalo za dobrih 2,2 tisoč, na več kot 87.700, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 300, na več kot 40.500.

 

Kapital hranilnice je konec januarja 2019 znašal 59,6 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 14,85 %.