Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2019

Hranilnica tudi v letu 2019 nadaljuje z uspešnim poslovanjem – v prvih šestih mesecih 2019 je dosegla bruto dobiček v višini 3,1 mio EUR in neto dobiček v višini 2,5 mio EUR.

 

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 zrasle za 4 %, čiste provizije pa so se povišale za 12 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvih šestih mesecih 2019 povečala za 131 mio EUR, na 1,48 mrd EUR. Stanje kreditov nebančnemu sektorju je poraslo za 19 mio EUR. Vloge nebančnega sektorja so se povišale za 114 mio EUR.

 

Število osebnih računov z rednimi prilivi se je v prvih šestih mesecih 2019 povečalo za skoraj 7,3 tisoč, na skoraj 93 tisoč, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 1,1 tisoč, na dobrih 41 tisoč.

 

Kapital hranilnice je konec maja 2019 znašal 61,7 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,05 %.