Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2020

 

Hranilnica tudi v letu 2020 nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj je v prvem četrtletju dosegla bruto dobiček v višini 1,4 mio EUR in neto dobiček v višini 1,1 mio EUR.

 

Čiste obresti so v prvih treh mesecih 2020, v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta, porasle za 8 %, enako rast pa beležijo tudi čiste provizije.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvem četrtletju 2020 povečala za 2 % na 1,56 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec marca 2020 znašal 2,84 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa
1,21 %.

 

Število osebnih računov se je v prvem četrtletju 2020 povečalo za 1 % na 134 tisoč, število poslovnih računov pa se je povečalo za 0,4 % na skoraj 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec marca 2020 znašal 72,3 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,88 %.