Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2020

 

Kljub zahtevnim in negotovim razmeram poslovanja v času koronavirusa, je hranilnica tudi v prvih devetih mesecih 2020 poslovala uspešno - dosegla je bruto dobiček v višini 4,3 mio EUR in neto dobiček v višini 3,6 mio EUR.

 

Kot odziv na epidemijo je hranilnica iz previdnosti oblikovala več kot 3 mio EUR oslabitev.

 

Čiste obresti so v prvih devetih mesecih 2020, v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta porasle za 11 %, čiste provizije pa so porasle za 4 %.

 

Bilančna vsota se je povečala za 14 % in znaša 1,75 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec septembra 2020 znašal 1,73 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa
1,02 %.

 

Število osebnih računov se je v prvih devetih mesecih 2020 povečalo na skupno 137 tisoč, število  poslovnih računov se giblje okoli 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec avgusta 2020 znašal 75,6 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,40 %.

 

KONTAKT