Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Ostajamo vaša prva izbira

Delavska hranilnica nadaljuje 28. letno tradicijo in zgodovino uspešnega poslovanja na slovenskem bančnem trgu. Je ena redkih bančnih institucij, ki je svoje poslovanje širila tudi v času krize ter vsa leta poslovala z dobičkom. V letu 2018 je hranilnica po nerevidiranih izkazih dosegla bruto dobiček v višini 5,3 mio EUR - od tega je kar 4,6 mio EUR ustvarila iz rednega bančnega poslovanja, kar je največ v njeni zgodovini.

 

Vizija hranilnice je ostati samostojna slovenska bančna ustanova, ki je prva izbira za prebivalstvo, sindikate, društva, samostojne podjetnike ter majhna in srednje velika podjetja (SME). Z inovativnostjo in digitalizacijo ter razvejano poslovno mrežo bo tudi v prihodnosti celovito pokrivala vse finančne potrebe svojih komitentov.

 

Poslanstvo hranilnice kot sodobne in varne bančne institucije je, da po ugodnih cenah zagotavlja kvalitetne ter uporabnikom prijazne bančne storitve. Njeno cenovno ugodnost potrjujejo številne neodvisne raziskave, kjer se hranilnica redno uvršča v sam vrh. Jeseni 2018 je revija Moje finance izbrala Delavsko hranilnico za najugodnejšo banko v kategorijah Najugodnejša košarica bančnih storitev ter Naj potrošniško posojilo, izbrana pa je bila tudi za Najugodnejšo banko desetletja.

Vse to hranilnica dosega s skrbnim in družbeno odgovornim poslovanjem in odnosom do okolja, ob zagotavljanju najvišjih standardov etičnosti in varnosti. Pri nas ljudje ustvarjajo za ljudi, zato želimo, da se komitenti in zaposleni počutijo spoštovani in vedno dobrodošli.

 

Poslovna mreža je ustrezno razvejana, vključuje 38 poslovalnic in 63 bankomatov ter je odličen pokazatelj kakovosti in uveljavljenosti hranilnice na slovenskem bančnem trgu. 

 

Merjeno z bilančno vsoto je v letu 2018 tržni delež hranilnice dosegel
3,5 %. Bilančna vsota je konec leta znašala že 1,35 mrd EUR, s čimer je po velikosti prehitela dve slovenski banki. Hitro povečevanje virov kaže na visoko zaupanje komitentov, tako fizičnih kot tudi pravnih oseb, ki še vedno v velikem številu prenašajo osebne in poslovne račune iz drugih bank v hranilnico - konec leta 2018 je imela hranilnice že več kot 85 tisoč osebnih računov z rednimi prilivi ter več kot 40 tisoč poslovnih računov.

 

V hranilnici ima odprt osebni račun že skoraj 6 % fizičnih oseb in skoraj
20 % pravnih oseb. Zaradi svoje cenovne dostopnosti hranilnica v svojih poslovalnicah, spletnih in mobilnih bankah mesečno opravi več kot 1,1 mio plačil oz. več kot 9 % domačega in 7 % mednarodnega plačilnega prometa.

 

Obseg kreditov je hranilnica v letu 2018 povečala za 51 mio EUR oziroma za 10 % in s 542 mio EUR kreditov nebančnemu sektorju dosega skoraj 2,5 % tržni delež. Pri tem še vedno zasleduje visoko razpršenost kreditov med prebivalce, samostojne podjetnike, male gospodarske družbe, sindikate, društva, ipd.

 

Hranilnica ima odgovorne lastnike ter stabilno in razpršeno lastniško strukturo, pri čemer imajo 42 % delež sindikati, 35% občani in 22 % pravne osebe. V zadnjih osmih letih je hranilnica delničarjem redno izplačevala dividende v višini 5 EUR bruto, kar si bo prizadevala tudi v bodoče.

 

Uprava hranilnice želi v letu 2019 z nadaljevanjem politike najugodnejše bančne ustanove še povečati število komitentov. V hranilnico želi privabiti tudi mlajšo generacijo, predvsem z evropsko mladinsko kartico EYCA, ki jo je uvedla v letu 2018 in z nadgradnjo mobilnega plačevanja ter s partnerskim sodelovanjem v mobilnih aplikacijah drugih ponudnikov. V ponudbo hranilnice bo v sodelovanju z eno od zavarovalnic vpeljala napredne zavarovalne produkte, postopoma bo pričela tudi z opravljanjem leasing poslov. V prvem polletju 2019 bo hranilnica ponudila mobilno denarnico DH-Denarnik. Prav tako bo hranilnica nadaljevala s širitvijo poslovne mreže z odprtjem nove poslovne enote v prvem polletju, vse ob ustreznem obvladovanju vseh vrst tveganj.

 

O novih produktih in storitvah vas bomo v hranilnici sproti obveščali.

 

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran oziroma nas obiščete v eni izmed   naših poslovalnic.

 

 

 

Jasna Mesić   Renato Založnik
Članica uprave   Predsednik uprave