Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Spoštovani!

 

Delavska hranilnica je vstopila v 30. leto poslovanja. Je ena redkih bančnih institucij, ki je svoje poslovanje širila tudi v času krize ter vsa leta poslovala z dobičkom. V letu 2019 je hranilnica dosegla bruto dobiček v višini 6,4 mio EUR, kar je 20 % več kot v letu 2018 in hkrati 15 % nad sprejetim letnim načrtom.


Hranilnica v strategiji razvoja do leta 2024 ohranja vizijo samostojne in uspešne slovenske bančne ustanova, ki je prva izbira za prebivalstvo, sindikate, društva, samostojne podjetnike ter majhna in srednje velika podjetja (SME). Z inovativnostjo in digitalizacijo ter razvejano poslovno mrežo 38 poslovalnic in 68 bankomatov celovito pokriva vse finančne potrebe svojih komitentov.


Poslanstvo hranilnice kot sodobne in varne bančne institucije je, da po konkurenčnih cenah zagotavlja kvalitetne ter uporabnikom prijazne bančne storitve, kar potrjuje številne neodvisne raziskave, kjer se hranilnica redno uvršča v sam vrh. V letu 2019 jo je revija Moje finance izbrala za najugodnejšo poslovno banko, najugodnejšo banko za mlade, najugodnejšo banko za upokojence ter za banko z najugodnejšim bančnim paketom in najugodnejšo košarico osnovnih storitev.

 

Bilančna vsota hranilnice se je v letu 2019 povečala za 182 mio EUR na skupno 1,53 mrd EUR oziroma za 13 %. Stanje kreditov je v letu dni poraslo za 82 mio EUR oziroma za 15 %. Pri tem je hranilnica s svojo kreditno politiko zasledovala visoko razpršenost kreditov.


Rast bilančne vsote je posledica velikega zaupanja strank, saj hranilnica še vedno beleži največji prirast števila transakcijskih računov na slovenskem bančnem trgu. Število osebnih računov tako danes znaša že preko 133 tisoč, število poslovnih računov pa skoraj 42 tisoč. V domačem in tujem plačilnem prometu hranilnica obdela že preko 22 mio transakcij letno. K nadaljnji rasti obsega poslovanja poleg razvejane poslovne mreže pripomore tudi razvoj in pospešena uvedba novih produktov hranilnice.


V letu 2019 je hranilnica pridobila dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, s prodajo zavarovanj je pričela v mesecu decembru. Prav tako je hčerinsko podjetje Dh-Storitve, ki se je preimenovalo v DH Leasing, pridobilo dovoljenje za opravljanje poslov finančnega zakupa. V novembru je tako DH Leasing že pričel s trženjem leasing produktov, predvsem na področju osebnih in lahkih dostavnih vozil ter kmetijske mehanizacije in drugih strojev.


Na področju digitalizacije naj omenimo, da je hranilnica med prvimi bankami izdala lastno mobilno denarnico DH Denarnik, nadgradila mobilno banko DH Mobilni z možnostjo naročanja hitrih in avto kreditov, izdala nove kartice osebnega računa Debit Mastercard, ki imajo bistveno večjo uporabno vrednost pri nakupih na spletu, itd. S pospešeno digitalizacijo in razvojem bo še naprej uvajala nove finančne produkte in storitve ter optimizirala notranje procese.


Razvoj in hitra rast poslovanja hranilnice pa nadalje zahtevata stalno skrb za ustrezno kapitalsko moč. V letu 2019 je hranilnica z dokapitalizacijo in z zadržanimi dobički povečala kapital za 7,4 mio EUR na skupno 67,3 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti je konec leta znašal 15,3 %.


Hranilnica ima odgovorne lastnike ter stabilno in razpršeno lastniško strukturo, pri čemer skoraj 40 % delež sindikati, 32 % občani in 28 % pravne osebe. V zadnjih devetih letih je hranilnica delničarjem redno izplačevala dividende v višini 5 % na emisijsko vrednost delnice, kar si bo prizadevala tudi v bodoče.


Vse to hranilnica dosega s skrbnim in družbeno odgovornim poslovanjem in odnosom do okolja, ob zagotavljanju najvišjih standardov etičnosti in varnosti. Pri nas ljudje ustvarjajo za ljudi, zato želimo, da se komitenti in zaposleni počutijo spoštovani in vedno dobrodošli. Uprava hranilnice si bo prizadevala, da bo poslovanje hranilnice še naprej uspešno in varno.


Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran in ostale digitalne kanale oziroma nas obiščete v eni izmed naših 38 poslovalnic.


Z iskrenim spoštovanjem,

 

 

Jasna Mesić   Renato Založnik
Članica uprave   Predsednik uprave

KONTAKT