Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Ostajamo vaša prva izbira

Delavska hranilnica nadaljuje 26. letno tradicijo in zgodovino uspešnega poslovanja na slovenskem bančnem trgu. Pri tem je ena redkih bančnih institucij, ki je širila svoje poslovanje tudi v času krize ter je vsa leta poslovala z dobičkom.V letu 2016 je bruto dobiček znašal 6,1 mio EUR. Hranilnica tudi v letu 2017 posluje z dobičkom.

 

Poslanstvo hranilnice kot sodobne in varne bančne institucije je, da po ugodnih cenah zagotavlja kvalitetne ter uporabnikom prijazne bančne storitve in produkte. To potrjujejo številne raziskave Zveze potrošnikov Slovenije, Banke Slovenije ter revije Moje finance, kjer se hranilnica redno uvršča v sam vrh in še naprej ostaja najugodnejša banka (Moje Finance, september 2017).

 

S skrbnim in družbeno odgovornim odnosom ter osebnim in prijaznim pristopom do komitentov hranilnica želi biti in je prva izbira za prebivalstvo, sindikate, društva, samostojne podjetnike ter majhna in srednja velika podjetja (SME).

 

S poslovno mrežo, ki danes šteje že 39 poslovalnic in 60 bankomatov se je zelo dobro pozicionirala na slovenskem bančnem trgu. Kljub dejstvu, da se je odločila ostati »hranilnica« (primarni pogoj za banko je 5 mio EUR kapitala, hranilnica beleži danes že 49 mio EUR kapitala), je kot Delavska hranilnica postala zelo prepoznavna ter je pridobila pomembne tržne deleže.

 

Merjeno z bilančno vsoto se tržni delež hranilnice približuje 3 %. Bilančna vsota je v desetih letih porasla kar za 7-krat in danes znaša že več kot 1.15 mrd EUR – tako je hranilnica že prerasla nekatere banke. Hitro povečevanje virov kaže na visoko zaupanje komitentov, tako fizičnih kot tudi pravnih oseb, ki še vedno v velikem številu mesečno prenašajo osebne in poslovne račune iz drugih bank v hranilnico:

število osebnih računov je tako v desetih letih poraslo skoraj za 10-krat, število poslovnih računov pa za 4-krat.

 

V hranilnici ima odprt osebni račun že 4 - 5 % fizičnih oseb in vsaj en poslovni račun že 20 % pravnih oseb, na kar smo zaposleni izjemno ponosni. Zaradi svoje cenovne dostopnosti hranilnica v svojih poslovnih enotah, spletnih in mobilnih bankah mesečno opravi več kot 1 mio plačil oz. več kot 9 % domačega in 7 % mednarodnega plačilnega prometa.

 

Obseg kreditov v hranilnici se je v desetih letih povečal za 4-krat. Hranilnica ima enega najbolj varnih kreditnih portfeljev na bančnem trgu. Delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude (nad 90 dni in nad 200 EUR) znaša nekaj več kot 1 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E) pa znaša samo 3,27 %.

 

Hranilnica ima odgovorne lastnike, ki zagotavljajo stabilno in razpršeno lastniško strukture, ki jo danes sestavlja že več kot 600 delničarjev. Od tega imajo 45 % delež sindikati, 43 % občani in 12 % pravne osebe. V zadnjih sedmih letih je hranilnica delničarjem redno izplačevala dividende v višini 5 EUR bruto, kar si bo prizadevala tudi v bodoče.

 

Z dnem 1.11.2017 vodi hranilnico nova uprava, ki ji je nadzorni svet Delavske hranilnice na svoji seji dne 11.9.2017 podelil nov, petletni mandat. Hranilnica nadaljuje po poti uspešnega in varnega poslovanja z doseganjem dobičkonosnosti poslovnih enot, s ciljno usmerjenostjo v prebivalstvo, podjetnike, mala in srednje-velika podjetja, s pospešenim uvajanjem inovativnih finančno-tehnoloških produktov in storitev, vse ob ustreznem obvladovanju vseh vrst tveganj.

 

Uprava hranilnice želi s prenovljeno strategijo privabiti tudi mlado generacijo z uvedbo evropske mladinske kartice in mobilnega plačevanja na prodajnih mestih, ki sta v zaključni fazi razvoja. O novih produktih in storitvah, vas bomo v hranilnici sproti obveščali.

 

Vabimo vas, da nas obiščete v eni izmed naših poslovalnic.

 

 

Jasna Mesić   Renato Založnik
Članica uprave   Predsednik uprave