Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

O hranilnici

Ostajamo vaša prva izbira

Delavska hranilnica nadaljuje 27. letno tradicijo in zgodovino uspešnega poslovanja na slovenskem bančnem trgu. Pri tem je ena redkih bančnih institucij, ki je svoje poslovanje širila tudi v času krize ter je vsa leta poslovala z dobičkom. V letu 2017 je bruto dobiček znašal 6,7 mio EUR, kar je največ do sedaj. Hranilnica posluje uspešno tudi v letu 2018.

 

Poslanstvo hranilnice kot sodobne in varne bančne institucije je, da po ugodnih cenah zagotavlja kvalitetne ter uporabnikom prijazne bančne storitve in produkte. To potrjujejo številne neodvisne raziskave Zveze potrošnikov Slovenije, Banke Slovenije ter revije Moje finance, kjer se hranilnica redno uvršča v sam vrh in še naprej ostaja najugodnejša banka (Moje Finance, september 2017).

 

S skrbnim in družbeno odgovornim odnosom ter osebnim in prijaznim pristopom do komitentov hranilnica želi biti in je prva izbira za prebivalstvo, sindikate, društva, samostojne podjetnike ter majhna in srednje velika podjetja (SME).

 

Poslovna mreža je ustrezno razvejana, vključuje že 40 poslovalnic in 61 bankomatov ter je odličen pokazatelj kakovosti in uveljavljenosti hranilnice na slovenskem bančnem trgu. Kljub dejstvu, da se je odločila ostati »hranilnica« (primarni pogoj za banko je 5 mio EUR kapitala, hranilnica beleži danes že prek 50 mio EUR kapitala), se  njena prepoznavnost in tržni deleži stalno povečujejo.

 

Merjeno z bilančno vsoto je v letu 2017 tržni delež hranilnice presegel 3 %. Bilančna vsota je v desetih letih porasla kar za 7-krat in je konec leta znašala skoraj 1.2 mrd EUR – tako je hranilnica že prerasla tudi nekatere banke. Hitro povečevanje virov kaže na visoko zaupanje komitentov, tako fizičnih kot tudi pravnih oseb, ki še vedno v velikem številu mesečno prenašajo osebne in poslovne račune iz drugih bank v hranilnico:

število osebnih računov je tako v desetih letih poraslo za več kot 10-krat, število poslovnih računov pa za skoraj 40-krat.

 

V hranilnici ima odprt osebni račun že 5 - 6 % fizičnih oseb in vsaj en poslovni račun že skoraj 20 % pravnih oseb, na kar smo zaposleni izjemno ponosni. Zaradi svoje cenovne dostopnosti hranilnica v svojih poslovnih enotah, spletnih in mobilnih bankah mesečno opravi več kot 1 mio plačil oz. več kot 9 % domačega in 7 % mednarodnega plačilnega prometa.
 

Obseg kreditov v hranilnici se je v desetih letih povečal za več kot 4-krat ter v letu 2017 presegel pol milijarde EUR. Hranilnica ima enega najbolj varnih kreditnih portfeljev na bančnem trgu. Delež kreditov, pri katerih se pojavljajo zamude (nad 90 dni in nad 200 EUR) znaša nekaj več kot 1 % kreditnega portfelja, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (z zamudo nad 90 dni, ki zajame tudi bonitetne skupine D in E) pa znaša 3,2 %.

 

Hranilnica ima odgovorne lastnike, stabilno in razpršeno lastniško strukturo, ki jo danes sestavlja že več kot 600 delničarjev. Od tega imajo 45 % delež sindikati, 43 % občani in 12 % pravne osebe. V zadnjih sedmih letih je hranilnica delničarjem redno izplačevala dividende v višini 5 EUR bruto, kar si bo prizadevala tudi v bodoče.

 

Od novembra 2017 hranilnico vodi nova dvočlanska uprava. Hranilnica nadaljuje po poti uspešnega in varnega poslovanja z doseganjem dobičkonosnosti poslovnih enot, s ciljno usmerjenostjo v prebivalstvo, podjetnike, mala in srednja podjetja, s pospešenim uvajanjem inovativnih finančno-tehnoloških produktov in storitev, vse ob ustreznem obvladovanju vseh vrst tveganj. Hranilnica si prizadeva za stalno izboljševanje kvalitete in ponudbe storitev komitentom.

 

Uprava hranilnice želi v letu 2018 z nadaljevanjem politike najugodnejše bančne ustanove še povečevati število komitentov. V hranilnico želi privabiti tudi mlajšo generacijo, predvsem z uvedbo evropske mladinske kartice, mobilnega plačevanja ter partnerskim sodelovanjem v mobilnih aplikacijah drugih ponudnikov. V ponudbo hranilnice bo v sodelovanju z eno od zavarovalnic vpeljala napredne zavarovalne produkte, prav tako bo nadaljevala s širitvijoposlovne mreže. Tako je v februarju v BTC Novo mesto odprla že drugo poslovalnico v Novem mestu.

 

O novih produktih in storitvah, vas bomo v hranilnici sproti obveščali.

 

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran oziroma nas obiščete v eni izmed   naših poslovalnic.

 

 

 

Jasna Mesić   Renato Založnik
Članica uprave   Predsednik uprave