Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Obvladovanje tveganj

Hranilnica posveča izjemno pozornost varnosti poslovanja in obvladovanju vseh vrst in oblik tveganj, kot so: likvidnostna, kreditna, obrestna, valutna in druga tržna tveganja, tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe, tveganja na področju informacijske tehnologije. Vseskozi dograjujemo notranje postopke za ugotavljanje in merjenje tveganj. Posebno pozornost namenjamo tudi operativnemu tveganju.

Veliko varnost poslovanja predstavlja presežni kapital hranilnice, ki je v rezervah oblikovanih iz dobička in v splošnih rezervacijah ter naložbe hranilnice, ki so v večinoma usmerjene k prebivalstvu in so s tem maksimalno razpršene. Odraz varnega poslovanja je skrb za kapitalsko ustreznost hranilnice ter za rast rezerv in rezervacij.

Hranilnica načrtuje aktivnosti za razvoj in dograjevanje informacijske tehnologije, integracijo informacijskega sistema in kontrolnih mehanizmov s ciljem obdržati visoko stopnjo kakovosti storitev. Nad poslovnimi postopki se izvajajo dnevne kontrole uprave in notranje revizije. Hranilnica vseskozi analizira tveganja in dograjuje varnostno politiko v skladu z standardom ISO17799:2005 ter ISO27001:2006 z namenom, da zagotavlja najvišjo možno stopnjo zanesljivosti, sledljivosti in varnosti informacijskega sistema.

KONTAKT