Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Usmeritve in cilji

Hranilnica sledi temeljnim poslovnim usmeritvam, ki so opredeljene v Strategiji razvoja hranilnice za obdobje 2020 do 2024.


Strateški cilji hranilnice za obdobje 2020 do 2024 so:

  • Ostati samostojna, kapitalsko stabilna bančna ustanova s pomembno vlogo sindikatov,
  • Dosegati 10 % bruto donos na kapital in 5 % dividendni donos,
  • Povečevati tržne deleže in razvijati nove produkte in storitve,
  • Izboljševati poslovne procese in uvajati tehnološko napredne rešitve,
  • Odgovorno upravljati prevzeta tveganja,
  • Skrbeti za zaposlene in delovati družbeno odgovorno.

KONTAKT