Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Usmeritve in cilji

Hranilnica sledi temeljnim poslovnim usmeritvam, ki so opredeljene v štiriletni Strategiji razvoja hranilnice za obdobje 2017 do 2020.


V letu 2017 bo politika hranilnice usmerjena k doseganju ciljev, ki bodo zagotovili hranilnici približevanje temeljnim strateškim ciljem:

  • povečanje bilančne vsote za 10 %, na skoraj 1,1 milijarde EUR,
  • približati se 3 % tržnemu deležu,
  • doseči skoraj 14 % donosnost na kapital pred obdavčitvijo,
  • zagotoviti količnik kapitalske ustreznosti v višini 13,87 %,
  • povečati stroškovno učinkovitost, predvsem zunanjih izvajalcev,
  • izpopolniti kadrovsko strukturo in optimizirati poslovne procese,
  • do konca leta 2017 imeti 41 poslovnih enot in najmanj 68 bankomatov, ob postopnem povečevanju števila poslovnih enot, ki poslujejo z dobičkom.