Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Zgodovina

DH je finančna ustanova z več kot 30-letno tradicijo uspešnega poslovanja

 

Hranilnico je novembra 1990 v okviru ZSSS ustanovilo 28 ustanovnih članov sindikatov ter Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije. S poslovanjem je pričela februarja 1991, v družbi 25 bank, 19 hranilnic in 65 hranilno kreditnih služb.
 
Sindikati še danes predstavljajo največji, zelo pomemben steber lastniške strukture hranilnice, ki zagotavlja stabilnost in kontinuiteto poslovnega modela, ljudem prijazne finančne ustanove. V obstoječi delniški strukturi, ki ima danes okoli 500 delničarjev, pa se v okviru ostalih dveh stebrov postopno krepi tudi delež fizičnih in v zadnjih letih tudi pravnih oseb, ki vsak ločeno predstavljata že okoli 30 % delniške strukture.

 

Razvojno pot Delavske hranilnice lahko na kratko razdelimo v tri obdobja.

 

Obdobje od leta 1990 do 2005 so zaznamovali majhni, a pomembni razvojni koraki na bančnem trgu. Število družbenikov se je povečevalo vse do leta 2000, ko se je hranilnica, v skladu z bančnim zakonom, preoblikovala v delniško družbo ter pridobila dovoljenje za opravljanje plačilnega prometa. S kasnejšo pridobitvijo licenc za opravljanje osnovnih bančnih poslov, je hranilnica postala enakopraven bančni subjekt na slovenskem bančnem trgu. Vključila se je v jamstveno shemo bank in hranilnic, postala je članica Združenja bank Slovenije. Leta 2000 je pripojila Mariborsko hranilnico in posojilnico. Konec leta 2005 je bilo v hranilnici 35 zaposlenih, v poslovni mreži je imela pet poslovalnic, njena bilančna vsota je znašala 86 mio EUR.

 

V obdobju od leta 2005 do 2016 je hranilnica pričela z intenzivno širitvijo svoje poslovne mreže in v očeh prebivalstva in pravnih oseb postopno pridobivala ugled uspešne in varne bančne institucije. S spremenjenim poslovnim modelom je prebivalstvu, samostojnim podjetnikom in majhnim ter srednjim podjetjem ponudila bančne storitve po ugodnejših cenah. Postala je najugodnejša bančna institucija na slovenskem bančnem trgu, kar so potrjevale številne raziskave Banke Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, časnika Moje Finance. V tem obdobju se je poleg sindikalnega stebra lastništva, krepil tudi steber fizičnih oseb, vlagateljev, ki so v hranilnici prepoznali primeren poslovni model in ustrezno dividendno politiko, ki jo hranilnica vodi še danes. Konec leta 2016 je imela hranilnica 297 zaposlenih.  V poslovni mreži je bilo 38 poslovalnic, njena bilančna vsota se je zaustavila pri 999 mio EUR.

 

V zadnjem obdobju, od leta 2017 pa do danes, se je hranilnica ob uspešnem trženju svoje razvejane poslovne mreže, usmerila v pospešen razvoj digitalnih kanalov ter uvedbo novih bančno-zavarovalnih in leasing produktov ter trženje vzajemnih skladov, s čimer je zaključila svojo preobrazbo v sodobno finančno ustanovo. V letu 2019 je hčerinsko družbo Dh-Storitve preimenovala in preoblikovala v DH Leasing, družbo, v kateri izvaja posle finančne zakupa na področju premičnin (vozila, oprema, stroji), ki komplementarno dopolnjujejo ponudbo hranilnice. Z rastjo obsega poslovanja je v letu 2021 oblikovala Skupino Delavska hranilnica, v katero sta vključeni hranilnica in družba DH Leasing.

 

Delavska hranilnica se je na trgu pozicionirala kot domača, zaupanja vredna in tehnološko napredna bančna ustanova, ki strankam nudi kvalitetne finančne storitve po konkurenčnih cenah, delničarjem pa prinaša stabilen 5 % dividendni donos. V lastniško strukturo so se poleg sindikatov in fizičnih oseb pričeli intenzivno vključevati tudi novi vlagatelji, pravne osebe, ki so pomembno okrepile tretji steber lastništva. Ta prinaša hranilnici dodaten ugled in stabilnost ter potrditev uspešnega razvoja. 

 

Konec leta 2022 je imela Skupina Delavska hranilnica 346 zaposlenih. Njeno poslovno mrežo sestavljajo 3 poslovni centri s 26 poslovnimi enotami, v okviru katerih deluje 36 poslovalnic in 59 bankomatov. Bilančna vsota hranilnice znaša 1,98 mrd EUR.

 

Skrb za varno in uspešno poslovanje ter kvalitetno upravljanje vseh prevzetih tveganj ostaja prioriteta hranilnice tudi v prihodnje, z novo razvojno strategijo za obdobje 2023-2027 pa skupina največ aktivnosti usmerja v uresničevanje ciljev trajnostne strategije in zelenega prehoda.

 

 

KONTAKT