Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kredit za kmetovalce

Za kmete in kmetijske zadruge smo pripravili posebno privlačno ponudbo za kreditiranje kmetijske dejavnosti z izredno ugodnimi obrestnimi merami.

 

Krediti so namenjeni

 

 • osnovni dejavnosti,
 • izgradnji gospodarskih objektov,
 • nakupu osnovne črede in živinorejski proizvodnji,
 • nakupu mehanizacije,
 • nakupu zemlje in urejanju zemljišč,
 • ureditvi trajnih nasadov,
 • razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

 

Vrste kreditov

 • kratkoročni in dolgoročni krediti.

 

Odplačilna doba kredita

 • do 240 mesecev pri kreditih s spremenljivo obrestno mero, ki je odvisna od referenčne obrestne mere (EURIBOR).

 

Pogoji kreditiranja

 • krediti morajo biti črpani v gotovini ali namensko na podlagi predračunov oziroma računov,
 • obročno odplačevanje (mesečno plačevanje obresti, glavnica po dogovoru mesečno, trimesečno, polletno ali letno),
 • črpanje sukcesivno, v enem ali več zneskih,
 • plačilo zavarovanja* (hipoteka, zavarovalna premija, kreditno sposobni poroki, poroštva pravnih oseb, zastava denarnih sredstev, zastava nepovratnih sredstev),
 • višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca.

* v primeru, da kredit ni zavarovan s hipoteko, veljajo obrestne mere za potrošniške kredite

 

Potrebna dokumentacija

 • odločbo o statusu kmeta od pristojnega Upravnega organa – MIT obrazec,
 • fotokopija davčne številke in osebnega dokumenta,
 • vloga za subvencije,
 • potrdilo zadruge o tržnih viških za preteklo leto,
 • lastninski list,
 • potrdilo o plačanih davkih, mlajše od 14 dni,
 • promet za 6 mesecev,
 • ZK največ 3 dni star,
 • cenitev (če gre za hipoteko).


Opomba: v primeru dviga referenčne obrestne mere (EURIBOR) se lahko skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec, občutno poveča.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON.

 

Pogoj za odobritev kredita je, da ima kreditojemalec urejeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

KONTAKT