Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Potrošniški kredit

Nudimo vam zelo ugodne potrošniške kredite in potrošniške kredite zavarovane s hipoteko.


Kakšne so obrestne mere

Za imetnike osebnega računa z rednimi prilivi plače ali pokojnine pri Delavski hranilnici d.d. je obrestna mera za potrošniški kredit nižja za 0,6% točke od redne ponudbe, ki velja za neimetnike.

 

Potrošniški kredit zavarovan s hipoteko ima še za 0,2% točke nižjo obrestno mero od redne ponudbe za kreditojemalca, ki ima odprt ali odpre osebni račun z rednimi prilivi plače ali pokojnine, če ta zagotovi oziroma je že zagotovil dodatni osebni račun z rednimi prilivi plače ali pokojnine druge fizične osebe.


Višino obrestnih mer za posamezne ročnosti kreditov si lahko ogledate v Sklepu o obrestnih merah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

  

Kje izračunam potrošniški kredit

Za lažjo predstavo o višini kredita in mesečnih obveznostih ter ostalih pogojih si naredite informativni izračun kredita in se prepričajte o naši ponudbi.

 

Potrošniški kredit

 

Odplačilna doba potrošniškega kredita

 • do 120 mesecev pri kreditih z nespremenljivo obrestno mero, ki je enaka celotno obdobje odplačevanja kredita,
 • nad 48 do 120 mesecev pri kreditih s spremenljivo obrestno mero, ki je odvisna od referenčne obrestne mere (EURIBOR).

 

Odplačilna doba in višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca in zavarovanja.

 

Stroški

 • stroški zavarovanja so od 2,35 % do 4,70 % in so odvisni od odplačilne dobe kredita,
 • stroški odobritve kredita so od 0,56 % do 1,30 %, minimalno 0,00 EUR, maksimalno 250,00 EUR,
 • brezplačni stroški odobritve kredita do 12 mesecev,
 • stroški vodenja kredita znašajo 1,50 EUR/mesec.

 

 

Potrošniški krediti zavarovani s hipoteko

Odplačilna doba kredita

 • do 120 mesecev pri kreditih z nespremenljivo obrestno mero, ki je enaka celotno obdobje odplačevanja kredita,
 • do 360 mesecev pri kreditih s spremenljivo obrestno mero, ki je odvisna od referenčne obrestne mere (EURIBOR).

 

Odplačilna doba in višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca in zavarovanja.

 

Kredit se zavaruje z zastavo nepremičnine.

 

Stroški

 • stroški zastave hipoteke,
 • stroški cenitve nepremničnine,
 • stroški odobritve kredita so od 1,20 % do 1,90 %, minimalno 200,00 EUR, maksimalno 500,00 EUR.
 • stroški vodenja kredita znašajo 1,50 EUR/mesec.

 

Splošne informacije pred sklenitvijo pogodbe za nepremičnino

Politika ravnanja hranilnice v primeru zamujanja plačil zapadlih obveznosti - potrošniški krediti zavarovani s hipoteko


Ugodnosti pri stroških odobritve potrošniških kreditov in potrošniških kreditov zavarovanih s hipoteko

Imetniki osebnega računa v DH z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine imajo 50 % nižje stroške odobritve za kredite do 60 mesecev (tudi novo odprti osebni računi z rednimi prilivi) – velja za lastno zavarovanje.

 

Stroški odobritve za dolgoročne kredite znašajo minimalno 20,00 EUR in maksimalno 250,00 EUR.

 

Minimalni znesek kredita z ročnostjo od 48 do 120 mesecev je 2.100,00 EUR.

 • Za člane sindikatov delničarjev DH, imetnike kartice ugodnosti ZSSS, člane društev upokojencev, člane društev delovnih invalidov ter člane gasilskih društev, ki imajo osebni račun z rednimi prilivi v DH: 50 % nižji stroški odobritve potrošniških kreditov do 120 mesecev, ki so zavarovani z lastnim zavarovanjem (velja tudi za novo odprte osebne računi z rednimi prilivi teh kategorij).

 

Opomba: ob odobritvi kredita se obračunajo tudi interkalarne obresti, katerih višina je odvisna od dneva najema kredita v mesecu, odtegnejo pa se ob nakazilu kredita.

 

V primeru dviga referenčne obrestne mere, se lahko skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec, občutno poveča.

 

V kolikor kreditojemalec v času kreditnega razmerja in pred odplačilom odobrenega kredita preneha zagotavljati redne mesečne prilive osebnih prejemkov na osebni račun odprt v hranilnici, se višina obrestne mere kredita poveča za 2 % točki.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON.

 

Dokumentacija za pridobitev posojila