Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Osebne finance

Stanovanjski kredit

Čemu je namenjen stanovanjski kredit

Stanovanjski krediti so namenjeni nakupu ali adaptaciji

  • stanovanja,
  • hiše,
  • zemljišča

 

PREVERITE aktualne akcijske ponudbe!

 

Kaj je dobro vedeti o obrestnih merah

Za imetnike osebnega računa z rednimi prilivi plače ali pokojnine pri Delavski hranilnici je obrestna mera pri stanovanjskih kreditih zavarovanih s hipoteko nižja za 0,2 % od redne ponudbe za kreditojemalca, ki ima odprt ali odpre osebni račun z rednimi prilivi plače ali pokojnine, če ta zagotovi oziroma je že zagotovil dodatni osebni račun z rednimi prilivi plače ali pokojnine druge fizične osebe.

 

Višino obrestnih mer za posamezne ročnosti kreditov si lahko ogledate v Sklepu o obrestnih merah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

 

 

Stanovanjski kredit izračun

 

Stanovanjski kredit izračun

Za lažjo predstavo o višini kredita in mesečnih obveznostih ter ostalih pogojih si naredite informativni izračun kredita in se prepričajte o naši ponudbi.

 

Odplačilna doba kredita

  • do 120 mesecev pri kreditih z nespremenljivo obrestno mero, ki je enaka celotno obdobje odplačevanja kredita,
  • do 360 mesecev pri kreditih s spremenljivo obrestno mero, ki je odvisna od referenčne obrestne mere (EURIBOR).

 

Odplačilna doba in višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca in zavarovanja.

 

Kredit se zavaruje z zastavo nepremičnine.

 

Stroški

  • stroški zastave hipoteke,
  • stroški cenitve nepremičnine,
  • stroški odobritve kredita so od 1,20 % do 1,90 %, minimalno 200,00 EUR, maksimalno 500,00 EUR,
  • stroški vodenja kredita znašajo 1,50 EUR/mesec.

 

Splošne informacije pred sklenitvijo pogodbe za nepremičnino


Politika ravnanja hranilnice v primeru zamujanja plačil zapadlih obveznosti

 

Opomba: ob odobritvi kredita se obračunajo tudi interkalarne obresti, katerih višina je odvisna od dneva najema kredita v mesecu, odtegnejo pa se ob nakazilu kredita.

 

V primeru dviga referenčne obrestne mere, se lahko skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec, občutno poveča.

 

V kolikor kreditojemalec v času kreditnega razmerja in pred odplačilom odobrenega kredita preneha zagotavljati redne mesečne prilive osebnih prejemkov na osebni račun odprt v hranilnici, se višina obrestne mere kredita poveča za 2 % točki.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON.