Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Študentski kredit

Komu je namenjen študentski kredit

Študentsko posojilo z odlogom plačila je novost na bančnem trgu.

 

Namenjeno je rednim, izrednim in podiplomskim študentom in omogoča

  • delno pokrivanje življenjskih stroškov rednih študentov
  • kritje stroškov šolnine izrednih študentov
  • in kritje stroškov za podiplomski študij.

 

Ponujamo vam možnost za bolj prijazno študentsko življenje, zato je odplačevanje kredita za študente praviloma odloženo za enako obdobje kot je trajalo njegovo prejemanje.

 

Pogoji 

Prosilci morajo biti vpisani v redni, izredni ali podiplomski študij in morajo redno izpolnjevati študijske obveznosti.

 

Posojilojemalec mora imeti v hranilnici osebni račun in na njega prejemati prilive iz naslova drugih prejemkov (štipendija, delo preko študentskega servisa,…).

 

Kako zavarujete posojilo

Študentski kredit se zavaruje s poroštvom starša, zakonskega partnerja, skrbnika ali tretje osebe.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON.