Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Splošni pogoji za študentsko posojilo

Višina posojila:

  • za redni študij je od 125 do 292 EUR mesečno oziroma 1.500 do 3.500 EUR letno,
  • višina posojila za izredni in podiplomski študij je praviloma enaka stroškom šolnine.

 

Pogoji prejemanja posojila:

  • doba prejemanja posojila je enaka dobi študijskega programa,
  • prosilec se lahko odloči za posojilo v vseh letnikih študija,
  • posojilo miruje oz. se ne izplačuje le v primeru enkratnega ponavljanja letnika ali prepisa na drugi študijski program,
  • posojilna dejavnost preneha, če posojilojemalec ne izpolnjuje študijskih obveznosti.

 

Pogoji odplačevanja posojila:

  • odplačevanje posojila je praviloma odloženo za enako obdobje kot njegovo trajanje,
  • prvi obrok posojila zapade v odplačilo najkasneje v roku enega leta od prenehanja prejemanja posojila oziroma po prekinitvi posojilne pogodbe,
  • dolžina dobe odplačevanja posojila je praviloma enaka dobi prejemanja posojila.