Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Študentski kredit

Študentsko posojilo z odlogom plačila je novost na bančnem trgu. Namenjeno je rednim, izrednim in podiplomskim študentom in omogoča delno pokrivanje življenjskih stroškov rednih študentov, kritje stroškov šolnine izrednih študentov in kritje stroškov za podiplomski študij.

 

Prosilci morajo biti vpisani v redni, izredni ali podiplomski študij in morajo redno izpolnjevati študijske obveznosti.

 

Posojilo zavarujejo s poroštvom starša, zakonskega partnerja, skrbnika ali tretje osebe.

 

Posojilojemalec mora imeti v hranilnici osebni račun in na njega prejemati prilive iz naslova drugih prejemkov (štipendija, delo preko študentskega servisa,…).

 

Ponujamo vam možnost za bolj prijazno študentsko življenje, zato je odplačevanje posojila praviloma odloženo za enako obdobje kot je trajalo njegovo prejemanje.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON.