Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Zeleni kredit

Zeleno šteje. In se splača. V hranilnici spodbujamo k trajnostnim odločitvam, zato za financiranje okolju prijaznih rešitev strankam ponujamo DH Zeleni kredit.

 

Zeleni kredit je namenjen vsem, ki se odločate za nakup:

 • sončne elektrarne in / ali hranilnika energije,
 • električnega vozila,
 • toplotne črpalke,
 • IR panelov ali
 • prezračevalnih sistemov.

 

 

Izračunaj svoj kredit

 

 

Prednosti:

 • nižja obrestna mera kot pri redni ponudbi osebnih kreditov
 • Odplačilna doba: do 84 mesecev (krediti z odplačilno dobo do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu, v skladu s poslovno politiko banke)
 • Možnost oddaje vloge v mobilni banki DH Mobilni
 • Izplačilo gotovine na osebni račun ali na račun prodajalca oziroma izvajalca storitve

 

Pošlji povpraševanje

Loading form ...

Stroški in obrestne mere

Sklep o obrestnih merah

Tarifa nadomestil provizij in stroškov

Opozorilo o dodatnih tveganjih pri najemu kredita s spremenljivo obrestno mero

 

 

Dokumenti za pridobitev kredita

 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list,
 • Davčna številka

 

 

Znesek kredita Komitent Nekomitent
  več kot 12 mesecev v DH manj kot 12 mesecev v DH  
do 25.000 EUR /

Zaposleni:

Potrdilo o plači

in

zadnje 3 plačilne liste ali bančne izpiske za zadnje 3 mesece

 

Upokojenci:

a)Zadnje potrdilo o izplačilu pokojnine ZPIZ (Obvestilo ZPIZ-a)

in

bančne izpiske oz.promet za zadnjih 12 mesecev

 

ali

 

b)Potrdilo ZPIZ-a o izplačanih pokojninah za 12 mesecev (po mesecih)

Zaposleni:

Potrdilo o plači

in

zadnje 3 plačilne liste ali bančne izpiske za zadnje 3 mesece

 

Upokojenci:

a)Zadnje potrdilo o izplačilu pokojnine ZPIZ (Obvestilo ZPIZ-a)

in

bančne izpiske za zadnjih 12 mesecev

 

ali

 

b)Potrdilo ZPIZ-a o izplačanih pokojninah za 12 mesecev (po mesecih)
nad 25.000 EUR Potrdilo o plači in zadnje 3 plačilne liste enako kot zgoraj enako kot zgoraj

 

 

 

Zavarovanje kredita

Zeleni kredit je lahko brez zavarovanja ali zavarovan s solidarnim poroštvom, z zastavo nepremičnine ali denarnih sredstev.

 

 

Splošne informacije - za kredite z zastavo nepremičnine

Splošne informacije pred sklenitvijo pogodbe za nepremičnino

Politika ravnanja hranilnice v primeru zamujanja plačil zapadlih obveznosti

 

 

Hranilnica bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si

 

Pogoj za odobritev kredita je, da ima kreditojemalec urejeno stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

KONTAKT