Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Z evidenčno knjižico

Osebni račun z evidenčno knjižico

Hranilnica odpre osebni račun z evidenčno knjižico domači fizični osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tuji fizični osebi, ki ima stalno prebivališče v tujini in ima dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji z veljavnostjo najmanj šest mesecev, za redne prilive plač in pokojnin, socialne prilive, prenos sredstev iz vezane vloge in individualna nakazila. Vsaka sprememba stanja se ob obisku poslovalnice zabeleži tudi v knjižici. Odobritev prekoračitve na računu s knjižico ni mogoča.

 

Z odprtjem osebnega računa z evidenčno knjižico vam omogočamo:

 • poslovanje v okviru pozitivnega stanja,
 • uporabo trajnega naloga, s pooblastilom hranilnici, da v breme vašega osebnega računa vsak mesec poravnava vaše redne mesečne obveznosti, kot so: plačilo kreditnega obroka, obroka varčevanja, nakazilo na drug račun ipd.,
 • uporabo direktne obremenitve, s pooblastilom hranilnici, da v breme vašega računa poravnava nekatere mesečne obveznosti kot so: voda, plin, elektrika, telefon, ogrevanje ipd.,
 • poslovanje s spletno banko Dh-Osebni preko katere lahko plačujete različne plačilne naloge in e-račune, izvajate prenose med računi ter sklepate depozitne pogodbe.

 

Kakšne prednosti prinaša osebni račun z evidenčno knjižico?

 • 6 mesecev brez stroška vodenja, nato le 1,55 EUR mesečno,
 • znižana obrestna mera za potrošniške kredite za 0,60 odstotne točke v primeru rednih prilivov na račun,
 • provizija za plačilo domačih kreditnih plačilnih nalogov na okencu samo 0,39 EUR
 • brez provizije za interni prenos, domači kreditni plačilnih nalog v spletni in mobilni banki 0,29 EUR.

 

 

Kako odprete osebni račun v hranilnici?


Osebni račun z evidenčno knjižico lahko brezplačno odprete v vseh poslovnih enotah hranilnice. S seboj prinesite:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • izpolnjeno potrebno dokumentacijo za odprtje osebnega računa z evidenčno knjižico,

 

Vloga za odprtje osebnega računa

KONTAKT