Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Študentski in dijaški račun

Hranilnica lahko odpre osebni račun za študente in dijake domači fizični osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tuji fizični osebi, ki ima stalno prebivališče v tujini in ima dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji z veljavnostjo najmanj šest mesecev.

 


Ta osebni račun lahko pridobijo dijaki in študentje, stari od 15 do 27 let. Dijaki in študentje dokazujejo status s potrdilom o šolanju. V Delavski hranilnici se zavedamo, da ste dijaki in študentje naša prihodnost. Že danes želimo stopiti v stik z vami, da bi vam dokazali, da smo pravi partner na vaši življenjski poti.

 

Z odprtjem študentskega in dijaškega osebnega računa vam omogočamo: 

 • uporabo mobilne banke Dh-Mobilni brez stroškov,
 • poslovanje v okviru stanja na osebnem računu in v okviru odobrenega limita na osebnem računu,
 • brezplačno pridobitev BA Maestro kartice s katero v okviru razpoložljivega stanja dvigujete gotovino na bančnih avtomatih, plačujete blago in storitve na vseh prodajnih mestih, ki imajo oznako BA Maestro doma in v tujini,
 • možnost pridobitve MasterCard kartice, brez letne članarine,
 • uporabo trajnega naloga, s pooblastilom hranilnici, da v breme vašega osebnega računa vsak mesec poravnava vaše redne mesečne obveznosti, kot so: plačilo kreditnega obroka, obroka varčevanja, nakazilo na drug račun ipd.,
 • uporabo direktne obremenitve, s pooblastilom hranilnici, da v breme vašega računa poravnava nekatere mesečne obveznosti kot so: voda, plin, elektrika, telefon, ogrevanje ipd.,
 • poslovanje s spletno banko Dh-Osebni, preko katere lahko plačujete različne plačilne naloge in e-račune, izvajate prenose med računi ter sklepate depozitne pogodbe,
 • odobritev tekočega limita do višine 100 EUR,
 • odobritev dodatnega limita največ do višine povprečnega rednega mesečnega priliva iz naslova štipendije ali družinske pokojnine v zadnjih treh mesecih, vendar ne več kot 500,00 €,
 • možnost najetja študentskega posojila z odloženim pričetkom plačevanja. Ob zelo ugodni obrestni meri boste pričeli z odplačevanjem posojila šele po dokončanem študiju oziroma v skladu z dogovorom,
 • SMS obveščanje za kartice Maestro in MasterCard ter spletno banko Dh-Osebni.

 

Zakaj bi odprli študentski ali dijaški račun v hranilnici?

 • brez stroškov vodenja,
 • provizij za dvige na bankomatih v evroobmočju ne zaračunamo,
 • sredstva na računu obrestujemo z 0,01 % obrestno mero,
 • obresti na tekoči in dodatni limit SAMO 7,50 %,
 • brez pristopnine in brez nadomestila za uporabo spletne banke Dh-Osebni,
 • brez nadomestila za uporabo mobilne banke Dh-Mobilni,
 • brez provizije za interni prenos, plačilni nalog v spletni banki 0,25 EUR,
 • možnost pridobitve MasterCard kartice, brez letne članarine.

 

 

Kako odpreti študentski ali dijaški račun?


Študentski in dijaški osebni račun lahko brezplačno odprete v vseh poslovnih enotah hranilnice. S seboj prinesite:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • izpolnjeno potrebno dokumentacijo za odprtje študentskega in dijaškega osebnega računa,
 • potrdilo o šolanju.

 

Vloga za odprtje osebnega računa