Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Študentski in dijaški račun

Študentski in dijaški račun

Brezsticna plačilna kartica za študente

 

Kdo lahko pridobi osebni račun za študente

Hranilnica lahko odpre osebni račun za študente in dijake domači fizični osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tuji fizični osebi, ki ima stalno prebivališče v tujini in ima dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji z veljavnostjo najmanj šest mesecev.


Ta osebni račun lahko pridobijo dijaki in študentje, stari od 15 do 27 let.

 

Dijaki in študentje dokazujejo status s potrdilom o šolanju. V Delavski hranilnici se zavedamo, da ste dijaki in študentje naša prihodnost.

 

Že danes želimo stopiti v stik z vami, da bi vam dokazali, da smo pravi partner na vaši življenjski poti.

 

Z odprtjem študentskega in dijaškega osebnega računa vam omogočamo

 • uporabo mobilne banke Dh-Mobilni brez stroškov,
 • poslovanje v okviru stanja na osebnem računu in v okviru odobrenega limita na osebnem računu,
 • brezplačno pridobitev BA Maestro kartice s katero v okviru razpoložljivega stanja dvigujete gotovino na bančnih avtomatih, plačujete blago in storitve na vseh prodajnih mestih, ki imajo oznako BA Maestro doma in v tujini,
 • možnost pridobitve MasterCard kartice, brez letne članarine,
 • uporabo trajnega naloga, s pooblastilom hranilnici, da v breme vašega osebnega računa vsak mesec poravnava vaše redne mesečne obveznosti, kot so: plačilo kreditnega obroka, obroka varčevanja, nakazilo na drug račun ipd.,
 • uporabo direktne obremenitve, s pooblastilom hranilnici, da v breme vašega računa poravnava nekatere mesečne obveznosti kot so: voda, plin, elektrika, telefon, ogrevanje ipd.,
 • poslovanje s spletno banko Dh-Osebni, preko katere lahko plačujete različne plačilne naloge in e-račune, izvajate prenose med računi ter sklepate depozitne pogodbe,
 • odobritev tekočega limita do višine 100 EUR,
 • odobritev dodatnega limita največ do višine povprečnega rednega mesečnega priliva iz naslova štipendije ali družinske pokojnine v zadnjih treh mesecih, vendar ne več kot 500 EUR,
 • možnost najetja študentskega posojila z odloženim pričetkom plačevanja. Ob zelo ugodni obrestni meri boste pričeli z odplačevanjem posojila šele po dokončanem študiju oziroma v skladu z dogovorom,
 • SMS obveščanje za kartice Maestro in MasterCard ter spletno banko Dh-Osebni.

 

Zakaj bi odprli študentski ali dijaški račun v hranilnici?

 • brez stroškov vodenja,
 • provizij za dvige na bankomatih v evroobmočju ne zaračunamo,
 • obresti na tekoči in dodatni limit SAMO 7,50 %,
 • brez pristopnine in brez nadomestila za uporabo spletne banke Dh-Osebni,
 • brez nadomestila za uporabo mobilne banke Dh-Mobilni,
 • brez provizije za interni prenos, plačilni nalog v spletni banki 0,25 EUR,
 • možnost pridobitve MasterCard kartice, brez letne članarine.

 

Kako odpreti študentski ali dijaški račun?

Študentski in dijaški osebni račun lahko brezplačno odprete v vseh poslovnih enotah hranilnice. S seboj prinesite:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • izpolnjeno potrebno dokumentacijo za odprtje študentskega in dijaškega osebnega računa,
 • potrdilo o šolanju.

 

Vloga za odprtje osebnega računa

KONTAKT