Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Tarife - Fizične osebe

Aktualna Tarifa

Aktualne akcijske ponudbe

 

Osebni račun
Prekoračitev sredstev na osebnem računu

Elektronsko bančništvo - Dh-Osebni
Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni
Kartično poslovanje
Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti
Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije
Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice
Čekovno poslovanje
Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva in m-bančništva
Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku
Gotovinsko poslovanje EUR
Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

 

 

 

Vrsta storitve Strošek - nadomestilo

 

 

Osebni račun

Odprtje računa
brez nadomestila

 

 

Mesečno vodenje računa:

 

 • zaposleni-redni račun, evidenčna knjižica
1,55 EUR
 • imetniki kartice ugodnosti ZSSS
1,05 EUR
 • upokojenci (redni račun, gotovinski račun, evidenčna knjižica) ter člani sindikatov, lastnikov DH, člani društev delovnih invalidov
1,05 EUR
 • člani gasilskih društev in aktivni reševalci, vključeni v sistem SUPR
1,30 EUR
 • gotovinski račun - neredni račun
2,10 EUR
 • študenti, dijaki*
brezplačno
 • medvedkov račun
brezplačno
 • varčevalni račun (za sprostitev vezav)
brezplačno
Pošiljanje rednega mesečnega izpiska - poštnina
brez nadomestila
Zaprtje računa pred potekom 6 mesecev po odprtju računa brezplačno

* Z dnem 03.05.2018 hranilnica ukinja račun za študente in dijake, ki ga v celoti nadomešča DH EYCA paket za mlade.

 

Opombe:

- za člane društev upokojencev, imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi in za člane sindikatov, ki so delničarji hranilnice, je vodenje računa brezplačno prvih 12 mesecev,

- za ostale komitente z rednimi prilivi je vodenje računa brezplačno prvih 6 mesecev,

- za vse nerezidente z rednimi prilivi znaša vodenje osebnega računa 1,55 EUR/mesec, za vse nerezidente z nerednimi prilivi pa 2,10 EUR/mesec, razen za imetnike kartice ugodnosti ZSSS, za katere velja zgoraj navedena tarifa v tabeli.

Mesečno nadomestilo za vodenje računa se obračuna v celoti, ne glede na število dni uporabe računa v posameznem mesecu.
Brezplačno vodenje velja le ob prvi otvoritvi osebnega računa v Delavski hranilnici.
 

Paketni računi:

 

 • Digitalni paket*

Vključuje:

- strošek vodenja osebnega računa,
- izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
- SMS obveščanje o uporabi za BA Maestro kartico,
- dvige gotovine z BA Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
- strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni,
- neomejeno število plačilnih nalogov (nenujna domača plačila v EUR v znesku naloga do 50.000,00 EUR) v spletni ali mobilni banki (v okviru običajne uporabe gospodinjstva),
- SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku limita, depozita, prejetih e-računih, SDD nalogih, uspešnem in neuspešnem vstopu v spletno banko,
- neomejeno število direktnih obremenitev SEPA (v okviru običajne uporabe gospodinjstva),
- neomejeno število trajnih nalogov (v okviru običajne uporabe gospodinjstva),
- tekoči limit do 300,00 EUR**.

 

4,50 EUR

* za redne prilive

** za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika računa

 

 • DH EYCA paket za dijake in študente

Vključuje:

- strošek vodenja osebnega računa,
- izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
- plačilno kartico MasterCard z odloženim plačilom brez letne članarine*,
- dvige gotovine z Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
- strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni,
- SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku limita, depozita, prejetih e-računih, SDD nalogih, uspešnem in neuspešnem vstopu v spletno banko,
- 2 brezplačna plačilna naloga (nenujna domača plačila v EUR v znesku naloga do 50.000,00 EUR) v spletni ali mobilni banki,
- 2 brezplačni direktni obremenitvi SEPA,
- 2 brezplačna trajna naloga,
- tekoči limit do 100,00 EUR**.

brezplačno

* Za odobritev MasterCard kartice z odloženim plačilom mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa.
** Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa.

 

 

 • DH EYCA paket za zaposlene

Vključuje:

- stroške vodenja osebnega računa,
- izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
- dvige gotovine z Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
- brezplačna pridobitev spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni,
- brezplačne interne prenose med osebnimi računi imetnike hranilnice,
- plačilno kartico MasterCard z odloženim plačilom* ter nakup na obroke do 12 mesecev, brez nadomestila za prvo leto uporabe, nato se obračuna nadomestilo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo

12,00 EUR/leto

* Za odobritev MasterCard kartice z odloženim plačilom mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa.
 

Nadomestilo za uporabno osnovega plačilnega računa:

 

 • osnovni plačilni račun za prejem denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka
 2,31 EUR
 • osnovni plačilni račun za druge denarne prejemke (plača, pokojnina, individualna nakazila, otroški dodatek, nadomestilo za brezposelnost, itd.)
 4,62 EUR 

 

Opomba: hranilnica v okviru zagotavljanja osnovnega plačilnega računa mesečno ponudi skupno 8 transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih bremenitev, izvrševanje domačih in čezmejnih plačil, vključno s trajnimi nalogi na bančnem okencu hranilnice in preko spletnih storitev hranilnice za primerno nadomestilo na mesečni ravni. Število transakcij predpiše s sklepom Banka Slovenije. Če število transakcij preseže število 8, se za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, ki ga hranilnica zaračunava z vsakokratno veljavno tarifo. Mesečno nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva Dh-Osebni je že vključeno v mesečno nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa. Dostop do elektronske banke Dh-Osebni se omogoči uporabniku preko digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe v okviru nadomestila za uporabo osnovnega plačilnega računa, v kolikor že sam nima obstoječega digitalnega potrdila za fizične osebe. Za vse ostale storitve, ki ji hranilnica zagotavlja uporabniku osnovnega plačilnega računa, se prav tako obračunajo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo. Limit in kartica MasterCard pri osnovnem plačilnem računu nista možna.

 

 

Prekoračitev sredstev na osebnem računu

 

Tekoči limit
brez stroškov
Dodatni limit(do 6 mesecev):
 • Stroški odobritve
0,90 % od zneska limita,
min. 6,00 EUR
 • Stroški zavarovanja
1,40 % oz. po tarifi zavarovalnice 0,81 %
Dodatni limit(do 12 mesecev):
 • Stroški odobritve
1,80 % od zneska limita,
min. 6,00 EUR
 • Stroški zavarovanja
2,00 % oz. po tarifi zavarovalnice 1,46 %

 

 

Elektronsko bančništvo - Dh-Osebni

 

Pristopnina
brezplačno
Nadomestilo za digitalno potrdilo:
Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, AC-NLB)
brez nadomestila

Komitent naroči digitalno potrdilo za disk (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let)

15,00 EUR
Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fizične osebe na ključku, ki velja 5 let)
30,00 EUR
Redna ali predčasna obnova digitalnega potrdila za disk po poteku veljavnosti (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA, ki velja 5 let)
15,00 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva*
0,45 EUR
Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva - dijaki in študentje
brezplačno
Nadomestilo za SMS obveščanje
0,04 EUR / SMS
Nadomestilo za SMS avtorizacijo
brezplačno
Nadomestilo za SMS žeton
brez nadomestila

 

* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,20 EUR.


 

Mobilno bančništvo - Dh-Mobilni

 

Pristopnina
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - dijaki in študenti
brezplačno
Mesečno nadomestilo uporabe m-bančništva - ostali uporabniki*
0,40 EUR

 

* Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi 0,20 EUR, brezplačno za imetnike elektronske banke Dh-Osebni.

 

 

Kartično poslovanje

 

BA/Maestro kartica osebnega računa

 

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih
v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto

brez nadomestila

Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih

0,23 EUR/vpogled*
Nadomestilo za dvig gotovine v tujini
1,00 % od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih
1,00 % od zneska, min. 1,80 EUR, max. 20,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice
5,80 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube
brezplačno**
Urgentno naročilo kartice 10,00 EUR
Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN)
5,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil nakupov preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah
0,50 EUR

* brezplačno na bankomatih Delavske hranilnice

** ob izgubi ali kraji kartice se bo obračunal strošek naročila nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po veljavni Tarifi

 

 MasterCard kartica z odloženim plačilom

 

Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom*
14,50 EUR
Letna članarina MC dodatna družinska kartica*
7,50 EUR
Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus)**
10,00 EUR
Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom
32,50 EUR

Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih in POS terminalih

4,00 % od zneska (min. 8,00 EUR max. 20,00 EUR)
Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih 0,23 EUR/vpogled***
Predčasna zamenjava kartice
5,80 EUR
Urgentno naročilo kartice 10,00 EUR
Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) 5,20 EUR
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube
brezplačno****
Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe
8,20 EUR
Neupravičena reklamacija (reklamacije dvigov na bankomatih, plačil na POS-ih in plačil preko spleta)
6,20 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata
brezplačno
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-navadna
0,50 EUR
Vsaka sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov) 2,00 EUR

Depoziti za zavarovanje terjatev na MasterCard karticah se ne obrestujejo. 

* prvo leto brezplačna članarina za vse fizične osebe; študentje in dijaki brezplačno
** za člane sindikatov delničarjev DH, člane gasilskih društev, društev upokojencev, ter za člane društev delovnih invalidov, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH: prvo leto brez nadomestila, nato 10,00 EUR letno; imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi: prvo leto brez nadomestila, nato 8,00 EUR letno;

*** brezplačno na bankomatih Delavske hranilnice

**** ob izgubi ali kraji kartice se bo obračunal strošek naročila nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po veljavni Tarifi

 

 

 

Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti – samo za imetnike osebnega računa v hranilnici

 

Nakazilo v tujino (odliv)*

 

Elektronski nalog (opcija SHA) 0,06 % (min 4,90 EUR, max 100,00 EUR)
Papirni nalog (opcija SHA)
0,08 % (min 5,90 EUR, max 100,00 EUR)
Stroški tujih bank za plačilo v tujino (opcija OUR)
11,00 EUR**
Opcija BEN
Vse stroške nosi prejemnik
Nujni nalog na željo stranke
0,10 % (min 9,90 EUR, max 100,00 EUR)
Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila

 

Plačilo iz tujine (priliv)

 

  brez nadomestila

 

* V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank.
** Ali v protivrednosti v tuji valuti; pri opciji OUR se obračunajo stroški SHA + OUR.

 

 

 

Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije

 

Nakazila s plačilnim nalogom UPN na bančnem okencu

 

imetniki osebnega računa z rednimi prilivi plače ali pokojnine ter imetniki študentskega osebnega računa **

 

do 460 EUR

od 0,39 EUR*

nad 460 EUR 0,16 %, max 2,00 EUR

 

ostali

 

do 430 EUR

0,69 EUR

nad 430 EUR

0,16 %, max. za negotovinska plačila 4,00 EUR 

 

nujna plačila

 

do 2.250 EUR
3,40 EUR
nad 2.250 EUR
0,16 %, max. za negotovinska plačila 4,00 EUR

nakazilo:

 • v dobro računov fizičnih oseb, odprtih pri hranilnici ***
 • v dobro računa Delavske hranilnice d.d.
 • plačila v humanitarne namene ****
brezplačno

 

* razen za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi, člane SVIZ in člane SZSV: 0,25 EUR.
** velja v primeru, da se UPN nalog glasi na imetnika OR z rednimi prilivi
*** velja le za plačnike, ki so imetniki OR z rednimi prilivi
**** pri nakazilu preko spletne ali mobilne banke mora komitent poklicati referenta v poslovalnico, ki stornira stroške nakazila


V primeru, da stranka uporabi naš UPN obrazec, se strošek poviša za 10 centov.

 

 

Plačila trajnih nalogov in direktnih obremenitev

 

Trajnik - interni
brez nadomestila
Trajnik - eksterni
0,20 EUR
SEPA direktna obremenitev
0,18 EUR
Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne obremenitve
1,00 EUR

 

 

Plačilo UPN naloga na bankomatu Delavske hranilnice

 

Za komitente Delavske hranilnice* (komitenti)
0,39 EUR

 

* komitentom drugih bank provizijo določajo matične banke.

 

 

Čekovno poslovanje

 

prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti)
12,00 EUR

 

* nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank.

 

 

Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva
in m-bančništva

 

 • prenosi med računi pri Delavski hranilnici (interno)
brezplačno
 • SEPA plačila strankam (do vključno 50.000,00 EUR)
0,29 EUR
 • plačila strankam (nad 50.000,00 EUR)
2,00 EUR
 • nujna plačila strankam pri domači banki
2,00 EUR

 

 

 

Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku

 

 • za izvršena plačila na računa strank doma in v tujini - do 5 skupaj
1,00 EUR

 

 

Gotovinsko poslovanje EUR

 

menjava bankovcev
0,20 %, min. 2,00 EUR*

menjava kovancev – do vključno 30 EUR

menjava kovancev – nad 30 EUR

0,20 %, min. 2,00 EUR*
2,00 %, min. 5,00 EUR
polog kovancev (ne velja za medvedkove račune ter dijaške/študentske OR)
2,00 %, min. 1,00 EUR

* brezplačno za imetnike osebnega računa v hranilnici

 

Spremljanje davčnih, sodnih izvršb, izvršnic in upravnih odločb

 

NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - brez izračuna obresti
 • prejem in obdelava sklepa
18,00 EUR
 • enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 • zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
NODURS - Obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice - z izračunom obresti
 • prejem in obdelava sklepa
21,00 EUR
 • enostavnejši sklep (do 3 vnosi delnih obveznosti)
4,00 EUR
 • zahtevnejši sklep (nad 3 vnosi delnih obveznosti)
8,00 EUR
Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice
5,00 EUR
Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice
8,00 EUR
Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi)
8,00 EUR
Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na osebnem računu

       1,00 EUR/kopirano stran,
min. 5,00 EUR

Tarife veljajo od 01.05.2019.