Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Postopna varčevanja

Postopna varčevanja predstavljajo varno in fleksibilno obliko varčevanja, ki lahko služi različnim namenom: od nakupa avtomobila, stanovanjske opreme, do nakupa nepremičnine ali dodatne pokojnine.

 

 

Obročno varčevanje

V hranilnici lahko obročno varčujete za dobo do 5 let, minimalni mesečni polog znaša 25,00 EUR, maksimalen pa 1.000,00 EUR.

 

Višina obresti se razlikuje glede na obdobje varčevanja, obrestne mere za različne ročnosti so vam na voljo tukaj.

 

Obročno varčevanje

 

* Obročno varčevanje lahko sklene imetnik osebnega računa v hranilnici.

 


 

 

Rentno varčevanje

Rentno varčevanje je namenjeno vsem, ki bi želeli namensko varčevati na daljši rok, bodisi za enkraten nakup ali dodaten prihodek v obliki mesečne rente.

 

Prednosti:

  • doba varčevanja nad 5 do 15 let
  • minimalni mesečni polog znaša 25,00 EUR, maksimalen pa 1.000,00 EUR
  • oblika izplačila enkratno ali v obliki dogovorjene rente

 

Rentno varčevanje

 

* Rentno varčevanje lahko sklene imetnik osebnega računa v hranilnici.

 


 

 

Pokojninsko varčevanje

Pokojninsko varčevanje je namenjeno vsem, ki bi si želeli zagotoviti dodatno pokojnino, pri čemer lahko varčujejo daljše obdobje.

 

Pogoji varčevanja:

  • minimalen mesečni polog znaša 25,00 EUR, maksimalen 300,00 EUR;
  • pokojninski varčevalec varčuje ves čas delovne dobe, sredstva pa so pogodbeno vezana do dopolnjenega 65. leta starosti varčevalca.
  • privarčevana sredstva se iz pokojninskega računa lahko v celoti izplačajo varčevalcu ob zaključku varčevanja, v dogovorjenem številu pokojninskih rent ali v kombinaciji obojega.
  • fiksen donos s 3,00 % letno nominalno obrestno mero.
  • varčevalca ne bremenimo z nobenimi stroški (vstopne, izstopne, upravljavske provizije).
  • varčevanje spada v jamstveno shemo bank in hranilnic, ni pa ga mogoče uveljaviti kot posebno davčno olajšavo pri letnem izračunu dohodnine.

 

Pokojninsko varčevanje

 

* Pokojninsko varčevanje lahko sklene imetnik osebnega računa v hranilnici.

Varčevalni načrt

Želim izvedeti več

Vzajemni skladi

Želim izvedeti več
KONTAKT