Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Osebne finance

Pokojninsko varčevanje

Delavska hranilnica je prva bančna institucija, ki je uvedla možnost pokojninskega varčevanja.

 

Pogoji varčevanja:

  • Fiksen donos s 3,00 % letno nominalno obrestno mero, z mesečnim pripisom obresti;
  • Sredstva spadajo v jamstveno shemo bank in hranilnic;
  • Hranilnica jamči varčevalcem varnost varčevanja z vsem svojim premoženjem;
  • Varčevalca ne bremenimo z nobenimi stroški (vstopne, izstopne, upravljavske provizije);
  • Minimalen mesečni polog znaša 25,00 EUR;
  • Maksimalen mesečni polog znaša 300,00 EUR;
  • Pokojninski varčevalec varčuje ves čas delovne dobe, sredstva pa so pogodbeno vezana do izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju;
  • Privarčevana sredstva se lahko izplačajo varčevalcu v enkratnem izplačilu ob upokojitvi, v dogovorjenem številu pokojninskih rent v času po upokojitvi varčevalca ali v kombinaciji obojega;
  • V času izplačevanja pokojninskih rent se sredstva, zbrana na pokojninskem računu, obrestujejo z enako obrestno mero, kot je veljala v času pokojninskega varčevanja.

 

Vključite se v pokojninsko varčevanje v Delavski hranilnici in si zagotovite dostojno pokojnino!

 

Naredite si svoj informativni izračun

 

Več o pokojninskem varčevanju si lahko preberete v prospektu.