Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Riziko življenjsko zavarovanje

Riziko življenjsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki želite poskrbeti za finančno varnost svojih bližnjih.

 

Gre za zavarovanje za primer smrti z vnaprej določeno zavarovalno vsoto in možnostjo priključitve dodatnih zavarovanj. Riziko življenjsko zavarovanje je priporočljivo tudi v primeru, ko je to dodano najemu kredita, saj se na ta način lahko poplača finančne obveznosti zavarovanca.

 

Prednosti:

 • Prilagodljivost kritij in zavarovalne vsote
 • Privlačna premija v razmerju do zavarovalne vsote
 • Možnost priključitve dodatnih zavarovanj
 • Primerno zavarovanje za večjo finančno varnost v primeru najema kredita 

 

Značilnosti:

 • Pristopna starost za zavarovanje je od 15 do 70 let
 • Zavarovalna doba lahko znaša med 5 in 30 let
 • Zavarovalna vsota je za čas trajanja zavarovanja enaka, izbira zavarovalnih vsot in premij je velika
 • Ugodna premija, zlasti za tiste, ki imajo zdrav življenjski slog
 • Fleksibilnost pri plačevanju premije, mesečno, četrtletno, polletno ali letno
 • Možnost dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom in nezgodnega zavarovanja sebe in otrok
 • Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente

   

Dokumenti in splošni pogoji:

Predstavitev Riziko življenjsko zavarovanje

Splošni pogoji za riziko življenjsko zavarovanje

Dopolnilni pogoji za dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom

Dopolnilni pogoji za dodatno nezgodno zavarovanje oseb

Dopolnilni pogoji za dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb

Postopek uveljavljanja izvedbe osebne genetske analize

 

Delavska hranilnica zavarovanje kot zastopnik nudi v sodelovanju z Zavarovalnico Sava.

 

Sklenite zavarovanje

Kaj potrebujete:

 • osebni dokument
 • davčno številko

 

Zavarovanje lahko sklenete v vseh poslovalnicah Delavske hranilnice.

 

Register zavarovalnih zastopnikov 

KONTAKT