Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Sklenite turistično zavarovanje na spletu

Skupna premija
{{ totalPrice }}

Izberite in sklenite zavarovanje

Vpišite vse zahtevane podatke, plačajte preko spleta s kartico MasterCard ali Visa in zavarovalno polico boste prejeli kar po e-pošti.

Zavarovanje ni bančna storitev. Delavska Hranilnica deluje kot zastopnik pri distribuciji zavarovalnih produktov Zavarovalnice Sava. Z nadaljevanjem procesa sklenitve zavarovanja se strinjate, da bodo vaši osebni podatki posredovani Zavarovalnici SAVA za namen obdelave naročila.

Izjava o varnosti osebnih podatkov
Izjava zavarovalnega zastopnika (Skladno s 545. členom Zakona o zavarovalništvu)

Vrsta zavarovanja

Tip zavarovanja:
 • Zavarovanje ene ali več oseb z istim paketom na eni polici.
 • Zavarovanje za družinske člane do dopolnjenega 75. leta. Družino predstavljajo zakonca oz. osebi v partnerski zvezi in otroci do dopolnjenega 26. leta starosti.
Število oseb:
Vse osebe na polici imajo isti paket zavarovanja.
V kolikor želite skleniti zavarovanje za več oseb se obrnite na zastopnika ali obiščite vam najbližjo poslovno enoto.
Število oseb:
 • nosilec zavarovanja mora biti mlajši od 75 let
 • oseba v partnerski zvezi mora biti mlajša od 75 let
 • zavarujejo se lahko otroci do 26. leta starosti
Trajanje zavarovanja:
 • V kolikor boste v naslednjih 365 dneh šli v tujino večkrat ali pa se boste mudili tudi izven Evrope, vam priporočamo letno zavarovanje.
 • Če je vaše potovanje krajše narave in v 365 dneh ne boste večkrat v tujini, vam priporočamo kratkoročno zavarovanje.
Geografska izbira zavarovanja:
 • Razširjena Evropa vključuje vse države iz seznama: Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Armenija, ... Poglej celoten seznam
  Razširjena Evropa vključuje vse države iz seznama: Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna gora, Danska in Ferski otoki (brez Grenlandije), Egipt, Estonija, Finska, Francija (brez čezmorskih ozemelj), Grčija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Jordanija, Kosovo, Latvija, Libanon, Libija, Lichtenstein, Litva, Luxemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno z Madeiro in Azori), Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Španija (vključno s Kanarskimi otoki, Baleari, Ceuto in Melillo), Srbija, Švedska, Švica, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Vatikan, Velika Britanija in Severna Irska (vključno s Shetlandskimi otoki, Orkneyskimi otoki, Gibraltarjem, Kanalskimi otoki in otokom Man).
 • Velja za cel svet.
Potreba in zahteva za sklenitev zavarovanja in dejavniki trajnosti
S sklenitvijo tega zavarovanja želim/o v primeru zavarovalnega primera nastalega na potovanju v tujini, ki ne traja več kot 92 zaporednih dni, poskrbeti za socialno in finančno varnost upravičenca/ev.

Zavarovalec/zavarovanec sem seznanjen, da je dokument z opredelitvijo dejavnikov trajnosti po produktih objavljen na spletni strani Zavarovalnice Sava www.zav-sava.si. Moja pričakovanja glede dejavnikov trajnosti so v skladu z dejavniki opredeljenimi v predmetnem dokumentu.

Vse informacije o zavarovanju.
Zavaroval bom {{ textInsuranceTarget }}
{{ textInsuranceSummary }}

Začetek zavarovanja in paket

Datum začetka zavarovanja:
Zavarovanje se lahko sklene največ 92 dni vnaprej
Trajanje zavarovanja:
Začetek zavarovanja {{ textInsuranceStart }}, potek zavarovanja {{ textInsuranceEnd }}
Jamstvo začne veljati ob 0:00 uri tistega dne, ki je naveden kot začetek zavarovanja in se konča ob 24:00 uri tistega dne, ki je naveden kot potek police.
Jamstvo zavarovalnice se v nobenem primeru ne začne prej kot ob 0:00 uri naslednjega dne po dnevu, ko bo plačana premija.

Izberite paket:
{{ package[0] }}
{{ getPackagePrice(package[rowIndex]) }} {{ package[rowIndex] ? package[rowIndex] : "" }}

* Vse premije in zavarovalne vsote so zapisane v evrih. Premije vključujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.
Začetek zavarovanja {{ textInsuranceStart }}
potek zavarovanja {{ textInsuranceEnd }}
Paket: {{ textInsuranceName }}

Podatki o {{ person.type == 'individual' ? 'zavarovancu' : person.type == 'carrier' ? 'nosilcu' : person.type == 'partner' ? 'partnerju' : person.type == 'child' ? 'otroku' : '-' }}

Ime:
{{ validation.person.firstname.message }}
Priimek:
{{ validation.person.lastname.message }}
Spol:
{{ validation.person.gender.message }}
Rojen/a:
{{ validation.person.birthdate.message }}
Davčna št.:
SI
{{ validation.person.vat_number.message }}
Naslov:
Najprej vnesite poštno številko in kraj, nato ulico in hišno številko.
 • {{ zip }}
{{ validation.person.postal.message }}
 • {{ option.ulica }}
{{ validation.person.street.message }}
{{ validation.person.house_nr.message }}
E-naslov:
{{ validation.person.email.message }}
Telefonska št.:
{{ validation.person.phone.message }}
Na vpisan e-naslov vam bomo poslali vašo zavarovalno pogodbo.
Želim kritje za tekmovanje ali treniranje športov v tujini.
* Ob potrebi kritja za tekmovanje ali treniranje športov v tujini je potrebno doplačilo. Doplačilo je možno le do dopolnjenega 75. leta starosti na dan začetka zavarovanja.
Podrobneje
Želim kritje osebne odgovornosti - škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki se zgodi v tujini in za katerega odgovarja zavarovanec kot fizična oseba, in ki ima za posledico:
 • telesno poškodbo, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb), ali
 • uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
Zavarovanec {{ person.firstname }} {{ person.lastname }} ({{ person.birthdate }})
{{ person.street }} {{ person.house_nr }}, {{ person.postal }}
Podatki o {{ person.type == 'individual' ? 'zavarovancu' : person.type == 'carrier' ? 'nosilcu' : person.type == 'partner' ? 'partnerju' : person.type == 'child' ? 'otroku' : '-' }}

Podatki sklenitelja zavarovanja (zavarovalca)

Sklenitelj bo:
Ime:
{{ validation.person.firstname.message }}
Priimek:
{{ validation.person.lastname.message }}
Spol:
{{ validation.person.gender.message }}
Rojen/a:
{{ validation.person.birthdate.message }}
Davčna št.:
SI
{{ validation.person.vat_number.message }}
Naslov:
Najprej vnesite poštno številko in kraj, nato ulico in hišno številko.
 • {{ zip }}
{{ validation.person.postal.message }}
 • {{ option.ulica }}
{{ validation.person.street.message }}
{{ validation.person.house_nr.message }}
E-naslov:
{{ validation.person.email.message }}
Telefonska št.:
{{ validation.person.phone.message }}
Na vpisan e-naslov vam bomo poslali vašo zavarovalno pogodbo.
Sklenitelj: {{values.contract_person.firstname}} {{values.contract_person.lastname}} ({{values.contract_person.birthdate}})
{{values.contract_person.street}} {{values.contract_person.house_nr}}, {{values.contract_person.postal}}
{{values.contract_person.email}} {{values.contract_person.phone}}

Način plačila

Skupna premija
{{ totalPrice }}
Način plačila
Za zavarovanje veljajo naslednji zavarovalni pogoji:
 • Splošni pogoji za turistično zavarovanje z asistenco v tujini TZA-TZAS-01/22
 • Zavarovanje bo sklenjeno s samim plačilom premije. Jamstvo zavarovalnice se začne ob 0:00 uri tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot začetek zavarovanja, če je bila do tedaj plačana premija. Če premija do tedaj ni bila plačana se jamstvo zavarovalnice začne ob 0:00 uri naslednjega dne po dnevu, ko je bila premija plačana. V kolikor premija ni plačana najkasneje v roku 30 dni po začetku zavarovanja se šteje, da zavarovanje ni stopilo v veljavo.
 • Zavarovalec ima pravico, da v roku 15 dni od sklenitve pogodbe od zavarovalne pogodbe odstopi, vendar mu zapade vplačana zavarovalna premija v celoti, če je v tem času zavarovalno jamstvo že koristil. V primeru, da v odstopnem roku zavarovalno jamstvo ni bilo uveljavljano pa se mu vplačana zavarovalna premija, po odbitku morebitnih stroškov zavarovanja, vrne v celoti. Odstop mora biti pisen in poslan na naslov Zavarovalnica Sava, d.d. Za odnose, ki niso urejeni z zgoraj navedenimi zavarovalnimi pogoji, se upoštevajo določbe Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu potrošnikov in drugih pravnih predpisov Republike Slovenije.
Na podlagi opredeljenih zahtev in potreb ter na podlagi razumljivih objektivnih informacij o zavarovalnem produktu, ki sem jih zahteval, sprejemam informirano odločitev, kot izhaja iz zavarovalne pogodbe, ki je v skladu z opredeljenimi potrebami in zahtevami (obvezno za nadaljevanje postopka).
Potrjujem, da sem seznanjen z vsebino Dokumenta z informacijami o zavarovalnem produktu (obvezno za nadaljevanje postopka).
Zagotavljam, da so podatki resnični in se strinjam s pogoji poslovanja. Hkrati potrjujem, da sem prebral zavarovalne pogoje, da sem jih razumel in jih v celoti sprejemam (obvezno za nadaljevanje postopka).
Potrjujem, da sem seznanjen z vsebino dokumenta "Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov" (obvezno za nadaljevanje postopka).
Obrazec se pošilja
KONTAKT