Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev stanovanjskih kreditov

Življenjsko zavarovanje kreditojemalca stanovanjskega kredita.

 

Nakup nepremičnine in najem stanovanjskega kredita sodita med pomembnejše odločitve v življenju.

 

Ker je stanovanjski kredit dolgoročna obveznost, je že ob najemu potrebno upoštevati morebitne dogodke, ki lahko pomembno vplivajo na vašo zmožnost odplačevanja, ter se pred njimi zavarovati. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca je garancija, da boste v primeru smrti lahko odplačali kredit sami, brez ogrožanja finančnega stanja svojih najbližjih.

 

Prednosti:

 • Ugodna zavarovalna premija zaradi značilnosti zavarovanja, ki je prilagojeno kreditojemalcem
 • Zavarovalna doba in padajoča zavarovalna vsota sta usklajeni s kreditom, ki ga najema zavarovanec 
 • Fleksibilnost pri plačevanju premije, ki je lahko enkratno ali obročno
 • Enostavna sklenitev sočasno z najemom kredita, lahko tudi kasneje tekom obdobja odplačevanja kredita

 

Značilnosti:

 • Življenjsko zavarovanje kreditojemalca zagotavlja višji nivo finančne varnosti, saj v primeru smrti finančne obveznosti iz naslova kredita ne bremenijo najbližjih
 • Pristopna starost k zavarovanju je od 15 do 75 let
 • Zavarovalna doba je enaka dobi odplačevanja kredita
 • Zavarovalna vsota je lahko enaka ali višja od zneska kredita in pada z odplačevanjem glavnice kredita, 
 • Zaradi zavarovanja, ki je prilagojeno kreditojemalcem, je premija ugodna, to lahko plačate enkratno ob najetju kredita, mesečno, četrtletno, polletno ali letno
 • Upravičenec iz naslova zavarovalne police je hranilnica, vendar največ do višine neodplačanega kredita; če je zavarovalna vsota višja od neodplačanega kredita, se razlika izplača upravičencu po polici ali dedičem

 

Delavska hranilnica zavarovanje kot zastopnik nudi v sodelovanju z Zavarovalnico Sava.

 

Sklenite zavarovanje

Kaj potrebujete:

 • osebni dokument
 • davčno številko

 

Zavarovanje lahko sklenete v vseh poslovalnicah Delavske hranilnice. 

 

Register zavarovalnih zastopnikov 

KONTAKT