Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Financiranje

Financiranje

Delavska hranilnica pravnim osebam, med katere sodijo osebe javnega prava (občine, javna združenja, javni zavodi, javna podjetja) in zasebnega prava (gospodarske družbe, društva, zadruge, sindikati, zasebni zavodi in ustanove) ter podjetniki in zasebniki (samostojni podjetniki, odvetniki, notarji, zdravstveni zasebniki ipd.), ponuja različne vrste financiranja.

Glede na svoje potrebe po financiranju/sredstvih (npr. za likvidnostne namene, za nakup osnovnih sredstev, druge potrebe) se lahko pravna oseba odloči za limit, kratkoročni ali dolgoročni kredit ali kredit, podeljen v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ali Slovenskim regionalno-razvojnim skladom. Kredite je možno zavarovati z menicami, osebnimi poroštvi, zastavo nepremičnin, premičnin, vrednostnih papirjev, zavarovalnih polic, vezavo depozitnih sredstev oziroma kombinacijo le teh.

Poleg različnih vrst financiranja poslovanja ponuja Delavska hranilnica tudi možnost izdaje/pridobitve bančne garancije za zavarovanje različnih vrst tveganj, ki se pojavljajo pri poslovanju.

Na področju pravnih oseb Delavska hranilnica praviloma kreditira izključno svoje komitente (imetnike transakcijskih računov in deponente). V kolikor še niste naš komitent, vam ponujamo možnost odprtja transakcijskega računa v času postopka urejanja kredita pod zelo ugodnimi pogoji, o katerih lahko več preberete tukaj.

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti prosilca za kredit in osebnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON za fizične osebe in sistem SISBIZ za pravne osebe.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, bomo veseli vašega telefonskega klica, vprašanja po elektronski pošti ali obiska v eni izmed naših poslovalnic.

Garancije slovenskega podjetniškega sklada

Želim izvedeti več

Garancije slovenskega regionalno razvojnega sklada

Želim izvedeti več

Krediti z garancijo SID banke

Želim izvedeti več
KONTAKT