Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kratkoročni krediti

Namen in vrste kratkoročnega financiranja

Kratkoročno financiranje (do vključno 12 mesecev) je namenjeno financiranju tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodni premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav. Pravna oseba se lahko za financiranje tekočega poslovanja in obratnih sredstev odloči za najem kratkoročnega kredita, medtem ko je za financiranje kratkoročnih likvidnostnih težav primernejši limit na poslovnem računu.


Višina in ročnost kredita je odvisna od vaše plačilne sposobnosti in ponujenega zavarovanja. Obrestna mera pri kratkoročnem kreditu je nespremenljiva, odplačilo kredita pa je praviloma obročno. Črpanje kredita je lahko nenamensko.


Zavarovanje

Pravna oseba lahko najame kredit ob predložitvi ustreznih zavarovanj za primer težav pri njegovem odplačilu. Vrsta in višina zavarovanja, ki jo bomo od vas zahtevali, je odvisna od višine in ročnosti (dobe trajanja) najetega kredita ter vaše bonitetne ocene, torej vaše ocenjene plačilne sposobnosti oz. zmožnosti vračila najetega posojila v skladu z določili kreditne pogodbe.


Možno je izbrati med več vrstami zavarovanj kredita, običajno pa se uporabi kombinacija različnih vrst zavarovanj:

 

 • vezava namenskega depozita za obdobje trajanja kredita ali zastava drugih
  denarnih sredstev v evrih (npr. rente, potrdila o vlogi),
 • zastava premičnin ali nepremičnin (hipoteka),
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • plačilo zavarovalne premije zavarovalnici,
 • vinkulacija police življenjskega zavarovanja v korist Delavske hranilnice,
 • osebno poroštvo plačilno sposobnih porokov,
 • menice kreditojemalca ali druge fizične ali pravne osebe,
 • cesija (odstop kakovostnih terjatev),
 • asignacija (odstop pričakovanih pogodbenih prihodkov),
 • druge vrste zavarovanj (po dogovoru).


Pridobitev kredita in dodatne informacije

V kolikor bi želeli zaprositi za kratkoročni kredit pri Delavski hranilnici ali želite pridobiti več informacij vas vabimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic, kjer boste deležni individualne obravnave in kjer boste z našimi sodelavci našli najprimernejšo obliko financiranja glede na vaše potrebe. Svetujemo vam, da s seboj prinesete oz. elektronsko posredujete izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za pridobitev kredita. Na vsa vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili tudi po telefonu ali elektronski pošti.

KONTAKT