Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Krediti z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada

Delavska hranilnica sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2019.

 

Podjetja lahko pri hranilnici zaprosite za dolgoročni kredit po ugodni obrestni meri in z zavarovanjem Sklada v obliki garancij.

 

Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) in omogočajo:

 • konkurenčno uveljavljanje na trgu,
 • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
 • izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
 • ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

 

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki:

 • nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita
 • želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.


Osnovne značilnosti razpisa:

 

 • Podjetja se po razpisu delijo na dve starostni skupini:
  • MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
  • MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
 • dogovorjeno sprejemljivo razmerje zavarovanja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja je 1 : do največ 0,8. Pri tem razmerju se ne upošteva zavarovanje z garancijo Sklada. Letošnja novost pa je, da se tržna vrednost zastavljene nepremičnine, ki je razvidna iz cenitve ali vrednosti po GURS, ponderira z 0,6 in zmanjša za predhodne obremenitve. 
 • obrestna mera se oblikuje glede na starost podjetja, inovativnost projekta in glede na dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti:
  • A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
   • za MSP 5+ je 6 mesečni EURIBOR+ 0,90%
   • za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR+ 0,65%
  • A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
   • 6 mesečni EURIBOR+ 0,65%
  • A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
   • 6 mesečni EURIBOR+ 1,15%

 

 • Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo:
  • ostali krediti,
  • prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč (subvencionirani krediti iz drugih virov).
   • Ročnost kreditov za:
    • obratna sredstva – do 5 let
    • Osnovna sredstva – do 10 let
   • Možen moratorij:
    • obratna sredstva – do 6 mesecev
    • Osnovna sredstva – do 24 mesecev

 

Način prijave: Prijava poteka dvostopenjsko in sicer najprej za kredit zaprosite pri hranilnici. Sklep o odobritvi kredita pri hranilnici je potreben pogoj za drugo stopnjo, ki se odvija na Slovenskem podjetniškem skladu.

 

Tam posebna komisija pregleda vlogo z vidika popolnosti in pravno formalne ustreznosti. Po administrativnem pregledu pa sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Več informacij: Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh podružnicah Delavske hranilnice.

 

Slovenski podjetniški sklad logo   Zastava Evropske unije   Evropski investicijski sklad logo