Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Krediti z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada

Delavska hranilnica sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 20.

 

Prednosti:

 

  • nižja obrestna mera in manjše zahteve po zavarovanju,
  • brez stroškov garancije,
  • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

 

 

Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) in omogočajo:

  • konkurenčno uveljavljanje na trgu,
  • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
  • izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
  • ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Dodatno je letošnji razpis prilagojen blažitvi posledic koronavirusa. V okviru razpisa se namreč prilagodijo merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje obratnih sredstev zaradi škode, ki je podjetju nastala zaradi epidemije. Negativne posledice mora podjetje dokazati, denimo upad ali odpoved naročil oziroma druga verodostojna dokazila, ki dokazujejo škodo, nastalo v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge. 

 

 

Način prijave: Prijava poteka dvostopenjsko in sicer najprej za kredit zaprosite pri hranilnici. Sklep o odobritvi kredita pri hranilnici je potreben pogoj za drugo stopnjo, ki se odvija na Slovenskem podjetniškem skladu.

 

Več informacij: Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh poslovnih enotah Delavske hranilnice.

 

Slovenski podjetniški sklad logo   Zastava Evropske unije   Evropski investicijski sklad logo

KONTAKT