Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Krediti za podjetja z garancijo SPS

Delavska hranilnica sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2021.

 

Prednosti:

 

  • nižja obrestna mera in manjše zahteve po zavarovanju,
  • brez stroškov garancije,
  • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

 

 

Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) in omogočajo:

  • konkurenčno uveljavljanje na trgu,
  • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
  • izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
  • ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

 

Način prijave: Prijava poteka dvostopenjsko in sicer najprej za kredit zaprosite pri hranilnici. Sklep o odobritvi kredita pri hranilnici je potreben pogoj za drugo stopnjo, ki se odvija na Slovenskem podjetniškem skladu.

 

Več informacij: Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh poslovnih enotah Delavske hranilnice.

 

Slovenski podjetniški sklad logo   Zastava Evropske unije   Evropski investicijski sklad logo
KONTAKT