Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Limiti

Namen najema limita na poslovnem računu

Limit na poslovnem računu z ročnostjo do vključno 12 mesecev je oblika kratkoročnega financiranja, namenjena premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav. Od kratkoročnega kredita se razlikuje v tem, da ima imetnik limita možnost koriščenja sredstev do dogovorjene višine v poljubni višini ob poljubnem času, nenamensko ter brez predhodnega obvestila Hranilnici in jih lahko tudi vrne ob poljubnem času v poljubni višini. V času trajanja limita je možno večkratno zaporedno koriščenje in vračanje razpoložljivih sredstev. Obresti so nespremenljive in se obračunavajo le za koriščeni zneska limita.

 

Zavarovanje

Pravna oseba lahko najame limit ob predložitvi ustreznih zavarovanj za primer težav pri njegovem odplačilu. Vrsta in višina zavarovanja, ki jo bomo od vas zahtevali, je odvisna od višine in ročnosti (dobe trajanja) najetega limita ter vaše bonitetne ocene, torej vaše ocenjene plačilne sposobnosti oz. zmožnosti vračila najetega posojila v skladu z določili pogodbe o limitu na poslovnem računu.


Možno je izbrati med več vrstami zavarovanj kredita, običajno pa se uporabi kombinacija različnih vrst zavarovanj:

 

 • vezava namenskega depozita za obdobje trajanja kredita ali zastava drugih
  denarnih sredstev v evrih (npr. rente, potrdila o vlogi),
 • zastava premičnin ali nepremičnin (hipoteka),
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • plačilo zavarovalne premije zavarovalnici,
 • vinkulacija police življenjskega zavarovanja v korist Delavske hranilnice,
 • osebno poroštvo plačilno sposobnih porokov,
 • menice kreditojemalca ali druge fizične ali pravne osebe,
 • cesija (odstop kakovostnih terjatev),
 • asignacija (odstop pričakovanih pogodbenih prihodkov),
 • druge vrste zavarovanj (po dogovoru).

 

Pridobitev limita in dodatne informacije

V kolikor bi želeli zaprositi za limit na poslovnem računu pri Delavski hranilnici ali želite pridobiti več informacij vas vabimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic, kjer boste deležni individualne obravnave in kjer boste z našimi sodelavci našli najprimernejšo obliko financiranja glede na vaše potrebe. Svetujemo vam, da s seboj prinesete oz. elektronsko posredujete izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za pridobitev limita. Na vsa vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili tudi po telefonu ali elektronski pošti.

KONTAKT