Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Odkup terjatev

Kaj je odkup terjatev?

Odkup terjatev je kratkoročna oblika financiranja, s katero vam omogočimo, da dobite denar pred rokom zapadlosti terjatve in si zagotovite takojšnjo likvidnost.

Posvetujte se z nami

Prednosti

 • Hiter dostop do likvidnih sredstev
 • Lažje uravnavanje denarnega toka podjetja
 • Možnost podaljšanja valute plačila kupcu, brez vpliva na vašo likvidnost
 • Lažje načrtovanje in sprejemanje poslovnih odločitev
odkup terjatev

Komu je namenjen?

“Odkup terjatev nudimo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, primeren pa je predvsem za podjetja, ki svojim kupcem nudijo dolge plačilne roke.”

Značilnosti

 • Odkupujemo že nastale in nezapadle terjatve v domači valuti
 • Pri odkupu terjatev obračunamo diskont in nadomestilo za odkup, za katera se obračuna DDV
 • Terjatve praviloma odkupujemo z regresno pravico (če osnovni dolžnik ne plača obveznosti, za plačilo pozovemo prodajalca terjatve). Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete, bonitete dolžnika, zapadlosti terjatev in zneska le-teh.
odkup terjatev

Potrebujete več informacij?

Posvetujte se z nami
odkup terjatev

Smo vas prepričali?

Pošljite povpraševanje
Seznam potrebne dokumentacije

 

 • vloga za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti in terjatev, ki so predmet prodaje,
 • obrazec Razkritja k bilanci stanja
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razporeditev dobička) tako prodajalca in dolžnika, po potrebi tudi medletni,
 • originalne fakture oz. fotokopije faktur z dokazilom o obstoju terjatev (računi, potrjene situacije, zapisniki o prevzemu del),
 • v primeru, da je prodajalec terjatev samostojni podjetnik tudi potrdilo o plačanih davkih, ki ob vlogi ne sme biti starejše od 5 dni in zadnji obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti'',
 • revizijsko poročilo za podjetja, ki so zavezana reviziji,
 • ostala dokumentacija po potrebi (podatki o prometu na TRR, potrdilo o plačilni sposobnosti, poslovni in finančni načrt).

 

Pošljite povpraševanje

Zanima me - Odkup terjatev

KONTAKT