Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Fiduciarni račun za nepremičninske družbe

Značilnosti:


Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B) lahko nepremičninska družba od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pravnega posla, pri katerem posreduje, v hrambo sprejme denarna sredstva. V tem primeru zakon od nepremičninske družbe nalaga odprtje fiduciarnega računa.

V praksi to pomeni, da kupci nepremičnine lahko nepremičninski družbi plačajo del kupnine ali aro, pri tem pa sredstva na fiduciarnem računu ostajajo ločena od drugih sredstev nepremičninske družbe. Tako v primeru stečaja nepremičninske družbe omenjena sredstva ne gredo v stečajno maso, prav tako jih nepremičninska družba ne sme porabiti za nobene druge namene kot za opravljanje pogodbenega nepremičninskega posla.

Prednosti:
V Delavski hranilnici vam ponujamo odprtje FIDUCIARNEGA RAČUNA pod najugodnejšimi pogoji na slovenskem bančnem trgu:

  • Učinkovita elektronska banka DH-Poslovni za opravljanje domačega plačilnega prometa z najnižjimi provizijami.
  • Obveščanje o stanju in prometu računa je mogoče s pošiljanjem pisnih izpiskov, osebnim prevzemom pisnih izpiskov v poslovalnicah ali z elektronskimi izpiski in vpogledom v elektronsko banko 24 ur dnevno.
  • Mesečni obračun in pripis obresti na računu.
  • Za vaš račun v hranilnici je zadolžen skrbnik računa, ki vam svetuje pri vašem poslovanju.

 

Potrebni dokumenti za odprtje računa

 

  • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev (pridobi hranilnica),
  • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti – AJPES (pridobi hranilnica),
  • vloga za odprtje fiduciarnega denarnega računa,
  • podpisni karton za razpolaganje s sredstvi na fiduciarnem denarnem računu,
  • fotokopije osebnih dokumentov zakonitih zastopnikov in pooblaščenih oseb ter fotokopije njihovih davčnih številk.

 

S pripravljeno dokumentacijo se oglasite v eni izmed poslovnih enot Delavske hranilnice. Po pregledu predložene dokumentacije boste s skrbnikom računa podpisali Pogodbo o opravljanju plačilnih storitev preko fiduciarnega denarnega računa nepremičninske družbe. Vaš fiduciarni denarni račun bo aktiven že naslednji dan.

Vloga za odprtje fiduciarnega denarnega računa

 

KONTAKT