Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
Poslovne finance

Računovodski servis

Finančno poslovanje pravnih oseb zasebnega prava, med katere sodijo sindikati, društva, samostojni podjetniki in podjetja mora potekati in biti vodeno skladno z Zakonom o računovodstvu, s Slovenskimi računovodskimi standardi, z zakoni iz davčnega področja in številnimi podzakonskimi akti. Predpisane so oblike letnih poročil in računovodskih izkazov, za kar pa je potrebno strokovno in pravočasno knjigovodsko vodenje poslovnih dogodkov.

V hčerinski družbi Delavske hranilnice - DH Storitve d.o.o. smo registrirali dejavnost knjigovodsko-računovodskega servisiranja. To dejavnost lahko za sindikate, društva in druge pravne osebe prevzamemo kadarkoli. Storitve naše družbe zajemajo obdelavo vseh poslovnih dogodkov: prilive in odlive iz poslovnega računa, vodenje osnovnih sredstev, obračun davkov, obračun plač, blagajniško poslovanje, izdelavo spremljajočih poročil, mesečnih in letnih računovodskih izkazov.

Obdelava podatkov je podprta z ustrezno programsko opremo. Kadri so primerno usposobljeni, s čimer je zagotovljena strokovna in prijazna komunikacija z uporabniki naših storitev. Pomembna strokovna in pravočasna knjigovodska obdelava podatkov je podlaga za odločanje. Zelo je pomembno, da je to področje urejeno v primerih kontrole davčnih in drugih organov. S prevzemom storitev prevzamemo tudi dolžnost svetovanja in odgovornosti za opravljeno delo, ter jamčimo, da bodo vsi podatki o komitentu strogo zaupne narave in dani v uporabo samo pooblaščenim osebam komitenta.